Sterk oppgang i boligprisene i mai

6. mai 2024 av Krogsveen
Boligprisene i Norge steg med 0,9 prosent i mai 2024, og korrigert for sesongvariasjoner var økningen på 0,6 prosent.
Gjennomsnittsprisen for en bolig ved utgangen av mai var 4 786 495 kroner. Så langt i 2024 har prisene økt med 8,2 prosent.
-Boligprisene har hatt en sterk utvikling hittil i år, mye sterkere enn forventet, sier Henning Lauridsen, administrerende direktør i Eiendom Norge. Han forklarer at renteøkningene har hatt mindre effekt enn forventet, mens lønnsøkninger har hatt større effekt.
Det ble solgt 10.900 boliger i mai, en økning på 5,1 prosent fra mai 2023, og hittil i år er det solgt 41.657 boliger, en økning på 4,6 prosent fra samme periode i fjor. I tillegg ble 14.297 boliger lagt ut for salg i mai, 10,5 prosent flere enn i mai 2023.
-Det har aldri blitt solgt så mange boliger i mai måned noen gang, noe som viser styrken i boligmarkedet, sier Lauridsen.
Det tok i gjennomsnitt 44 dager å selge en bolig i mai, ned fra 54 dager i april. Oslo og Bergen hadde kortest salgstid med 23 dager, mens Tromsø hadde lengst salgstid med 104 dager.
Prisveksten varierer mellom regioner. Porsgrunn/Skien hadde sterkest sesongjustert prisvekst i mai med 2 prosent, mens Kristiansand m/omegn hadde en nedgang på 0,5 prosent. Bergen har hatt den sterkeste prisutviklingen hittil i 2024 med 11 prosent, mens Bodø m/Fauske har hatt den svakeste med 5 prosent.
Lauridsen kritiserer regjeringens håndtering av boligkrisen. I det reviderte statsbudsjettet for 2024 er fallet i boliginvesteringer oppjustert til 16,1 prosent, noe som ifølge Lauridsen forsterker ubalansene i boligmarkedet. Han mener regjeringen burde redusert skattene og opphevet utlånsforskriften for å stimulere etterspørselen, samt unngått ytterligere reguleringer som kan hemme boligbyggingen.
Les hele pressemeldingen her.
Kilde: Eiendom Norge.
Lurer du på hvordan prisutviklingen har vært for ditt område? Det kan du sjekke her.