Sterk prisstigning og få boliger til salgs

3. februar 2022 av Krogsveen
Starten på boligåret 2022 står i grell kontrast til utgangen av 2021.
For det første har en lav tilbudsside medført et fall i omsetningen på 22 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. For det andre har prisene som følge av det lave tilbudet - og en fortsatt overraskende stor interesse på kjøpersiden - steget unormalt mye; 4,8 prosent fra desember til januar er ny rekord.
Størst er omslaget i Oslo-markedet hvor endringen i underliggende prisvekst er sterkest.

Aktivitet i boligmarkedet

- Vi må hele hele 10 år tilbake i tid for å finne en like svak januar måned målt i antall omsetninger av bruktboliger, sier administrerende direktør Stian Kløfta i Krogsveen.
Dette markerer en skarp kontrast til utviklingen gjennom 2020 og 2021 da aktiviteten måned for måned satte nye omsetningsrekorder. Vi kan ikke se bort fra at smittesituasjonen og pandemi-innstrammingen den siste tiden har bidratt til at selgerne avventer situasjonen noe.
På den andre siden opplever vi boligetterspørselen i januar som svært god, dette på tross av renteoppgang og rekordhøye strømpriser. I januar har Krogsveen hatt en sjelden sterk vekst i antall aktive boligsøkere og har nå passert 71 000 potensielle kjøpere som er på jakt etter nytt hjem. Høy etterspørsel og begrensninger på tilbudssiden har hatt naturlige konsekvenser for aktiviteten i budrundene og dermed prisutviklingen.
Vi må tilbake til høsten 2016 og begynnelsen av 2021 for å finne like mange unike budgivere per solgt boligeiendom i Krogsveen.
- Vi har siden 2014 fulgt utviklingen i denne faktoren fra måned til måned, fortsetter Stian Kløfta. Og vi har sjelden sett en like skarp økning i bud-aktivitet som vi nå har opplevd i januar i år. Dette er en sterk indikasjon på stigende priser.
Vi må hele hele 10 år tilbake i tid for å finne en like svak januar måned målt i antall omsetninger av bruktboliger.
Stian Kløfta, administrerende direktør

Prisutvikling

Over de siste 10 år har boligprisene fra desember til januar i gjennomsnitt steget med mellom 2,5 og 3 prosent. Med tregheter på tilbudssiden og fortsatt god etterspørsel kan vi konkludere med at prisene for Norge under ett har steget med rekordartede 4,8 prosent denne gangen, noe som tilsvarer en sesongjustert prisstigning på 2,1 prosent.
Renteoppgang, høye strømpriser, pandemi-nedstenging og internasjonal uro ville normalt sett bidratt til at en del kjøpere ville satt seg på gjerdet. Imidlertid er knappheten på boliger for salg nå så påtrengende, at vi har fått en helt motsatt effekt på prisutviklingen fra desember til januar enn det som man med rimelig grunn kunne forventet, sier Stian Kløfta.
Se her for Krogsveens boligprognoser for 2022

Oslomarkedet

Aktivitetsnedgangen i hovedstaden er på om lag 15 prosent fra 2021, og vi må helt tilbake til 2010 for å finne en januar måned med like få omsetninger.
Prisstigningen i Oslo fra desember til januar har i 10-års perioden 2011 til 2021 i gjennomsnitt vært på 2 prosent.
-Denne gangen landet boligprisstigningen i hovedstaden på hele 4,7 prosent. Dette tilsvarer en sesongjustert prisstigning på 2,9 prosent, hvilket er et nivå vi må tilbake til pandemi-måneden mai 2020 for å finne foruten februar 2021 som representerer den siste pris-toppen i Oslomarkedet.
Vi kan med andre ord fastslå at hovedstadens boligmarked igjen har satt seg i førersetet når det gjelder omslag i markedet og ny retning på prisutviklingen, avslutter Stian Kløfta.
Foto: Eick Foto