Tiltakene virker – reduserer blødningene i boligmarkedet

3. april 2020 av Krogsveen
Betydelig rentekutt, reduserte krav til belåningsgrad, gjeldsgrad og avdragsbetaling, samt meglerhusenes strenge smitteverntiltak gjør at boligmarkedet blør mindre enn fryktet.
– Tiltakene virker, og eiendom er den beste måten å beskytte kapital mot verdiforringelse, sier Stian Kløfta, administrerende direktør i Eiendomsmegler Krogsveen.
Myndighetenes ambisjoner om å stoppe smittespredningen av Covid-19-viruset, gjør det mer sannsynlig at aktiviteten i boligmarkedet raskt vil stige mot gamle høyder når krisen er over.
Krogsveen-direktøren mener de tiltak som nå er iverksatt vil ruste bedrifter til å stå imot svekket salg og likviditet, og hjelpe folk som har blitt permittert eller arbeidsledige.
- Gjennom gunstige ordninger stimulerer myndighetene til at næringsliv og arbeidsplasser vil leve videre, selv om inntektsgrunnlaget akkurat nå er borte. Husk at det store flertallet av arbeidstakere vil beholde både jobb og lønnsnivå når denne perioden er over, sier han.

Tok raskt affære

Norges Bank tok raskt affære da krisen veltet inn over oss, og senket styringsrenten med 1,25 prosentpoeng, til 0,25, fordelt på to reduksjoner med kort mellomrom. Kraftige kutt i boliglånsrenten og lettelser i avdragsreglene, forsterker husholdningenes evne til å gå inn i boligmarkedet, mener Kløfta.
- Tiltakene gjør det enklere for folk å beholde eiendommene sine, ja, til og med bevege seg inn i boligmarkedet, poengterer han.

Tiltak som skaper tro

Tiltakene han sikter til er, foruten et kraftig rentekutt, at bankene nå kan gjøre avvik fra kravene om belåningsgrad, gjeldsgrad og avdragsbetaling.
Bankene kan nå gjøre avvik fra kravene om belåningsgrad (maksimalt 85 prosent), gjeldsgrad (maksimalt 5 X årlig inntekt) og avdragsbetaling (maksimalt 60 prosent belåningsgrad) i 20 prosent av tilfellene, mot tidligere 10 prosent. Det gjelder også i Oslo, hvor det har vært enda strammere krav (8 prosent).
- Sentralbankens kraftige rentereduksjon skaper grunnlag for vesentlig lavere boliglånsrenter. At bankene velger å sette ned lånerenten umiddelbart - riktignok etter kraftig press fra myndigheter og opinion - er også helt utenfor normalen.Både utlånsforskrift og rentesetting kan benyttes ytterligere hvis det er behov, presiserer Kløfta.
Finansdepartementet har også gjort lettelser i bankenes egenkapitalkrav, noe som isolert sett vil frigjøre flere hundre milliarder til økt utlån fra bankene.

Balansert marked


Kløfta legger imidlertid ikke skjul på at aktivitetsnivået i boligmarkedet er lavere enn på samme tid i fjor. Utrygghet for fremtidig arbeid og økonomi preger viljen til å gjøre aktive handlinger i boligmarkedet.

- Men vi ser at forholdet mellom tilbud og etterspørsel fortsatt er relativt balansert. Vi tror myndighetenes tiltak for å sikre folk og bedrifters økonomiske overlevelsesevne, vil bli så kraftfulle at det etter hvert vil skape en tro og trygghet på at det snarlig kommer bedre tider for de aller fleste av oss, sier Kløfta.

Blør mindre enn fryktet

Han er forberedt på at boligprisene kan få en negativ utvikling den nærmeste tiden, men iverksatte tiltak gjør at boligmarkedet blør mindre enn fryktet.
- Det er helt naturlig at prisene vil falle noe, ut fra den utrygghet som mange kjenner på nå, og som fører til redusert etterspørsel etter boliger. Likevel ser vi at forbausende mange får solgt, og det til priser som ikke er så langt unna det de hadde håpet, sier Kløfta.

Sikker kapitalbeskyttelse

Kløfta mener dagens prisnivå er bærekraftig – også lenger frem i tid.
- Aksjer og eiendom er den beste måten å beskytte kapital på, mot verdiforringelse som følge av inflasjon, presiserer Kløfta.

Start forberedelsene

Korona-krise og mye usikkerhet til tross; prisbevegelsene går sakte. Selv om aktiviteten er lavere, holder prisene seg noenlunde stabile – totalt sett.
- Så lenge det er en fornuftig balanse med aktive kjøpere i markedet, kan tiden vi nå er inne i faktisk være et godt tidspunkt å selge på. Det er i hvert fall ikke skadelig å starte forberedelsene for et salg, hvis man allerede har besluttet seg for å selge eller kjøpe bolig, sier Kløfta.

Følg nøye med på prisutviklingen i markedet, gjerne gjennom Krogsveen sin prisstatistikk. I tillegg bør du forhøre deg om hva ekspertene tror om prisutviklingen etter at dette er over, avslutter Stian Kløfta.
Ta gjerne kontakt med din lokale megler for gode individuelle råd, eller Krogsveen Kjøpshjelphvis du skal kjøpe.
Vi står til disposisjon for deg i disse krisetider.

Redaksjonen har ansvaret for Magasinet i Krogsveen. Her produseres det innhold til alle som interesserer seg for bolig og boligmarkedet.

Kontakt oss gjerne om tips til innhold, tilbakemeldinger eller andre innspill: marked@krogsveen.no
0