PRISLISTE

Utleie og forvaltning

Pris for utleie:

ETABLERING
Finne leietager og etablering av leieforhold:
En månedsleie
MARKEDSPAKKE
Kr 1.950,-
OPPSLAG I EIENDOMSREGISTERET
Kr 250,-
VISNING
I prisen er en visning er inkludert, deretter kr 1.500,- pr visning/overtagelse.
Kr 1 500
FOTOGRAF
Profesjonell fotograf er valgfritt. Ta kontakt med megler.
Fra kr 1 850
GEBYR
Gebyr for opprettelse av depositumskonto gjelder satsene banken til enhver tid tar. Dersom leietager velger å stille sikkerhet i form av leiegaranti vil det ikke påløpe gebyr.

Hva er inkludert i prisen?

 • Megler utformer og publiserer annonsen på Finn.no og Krogsveen.no
 • Megler hjelper med fastsettelse av riktig leiepris
 • Megler avholder profesjonell gjennomføring av visningen
 • Utførelse av kreditt- og referansesjekk av leietager
 • Opprettelse og elektronisk utsendelse av juridisk bindende leiekontrakt
 • Megler oppretter depositumskonto eller leiegaranti og sørger for at nødvendig sikkerhet er opprettet før overtagelsen
 • Hjelp til gjennomføring av overtagelse med elektronisk protokoll og lagring av bilder fra boligen

Pris for forvaltning:

FORVALTNINGSKOSTNAD
9% av månedlig husleie

Hva er inkludert i prisen ved forvaltning?

 • Hjelp til gjennomføring av overtagelse/tilbakelevering
 • Håndtering av henvendelser fra leietageren under hele leieforholdet
 • Prisen inkluderer utleieforsikring fra IF Utleieforsikring; en forsikring som begrenser risikoen for økonomisk tap ved utleie av bolig
 • Bistand med bestilling og koordinering av håndverkertjenester ved behov
 • Juridiske bistand ved innsendelse av fravikelsesbegjæring

Økonomisk oppfølging:

 • Årlig KPI-regulering av leieprisen, samt utsendelse av lovpålagt varsel til leietager
 • Fakturering av husleie
 • Krogsveen forskutterer inntil 2 måneder ubetalt husleie og sørger for at pengene er på konto til avtalt tid
 • Megler bistår med oppfølging av leietager ved utestående beløp, og ved behov innsendelse av fravikelsesbegjæring til namsfogden

Pris for forvaltning uten formidling av leieforholdet:

(F.eks hvis du selv har funnet og skrevet kontrakt med leietager, men ønsker hjelp til oppfølging av selve leieforholdet)
ETABLERINGSHONORAR
Kr 4 500,-
FORVALTNINGSKOSTNAD
9% av månedlig husleie