Prosjekt

Skarmyrakvartalet Bygg B

3 350 000–6 350 000 kr
51–96 m²
2–4 rom
Skarmyrakvartalet Bygg B - Presentert av Krogsveen Moss AS
Skarmyrakvartalet Bygg B - Presentert av Krogsveen Moss AS
Kart
Del
SKARMYRAKVARTALET - Byggestart besluttet - Selveier - God standard - Kveldssol - Heis - Tilvalgsmuligheter - Garasje*
Sjekk estimert lånekostnad
 • Prisantydning
  3 350 000–6 350 000 kr
 • Omkostninger
  12 872 kr
 • Totalpris
  3 362 872–6 362 872 kr
 • Rom
  2–4 rom
 • Primærrom
  51–96 m²
 • Type
  Eierleilighet
 • Eierform
  Eierseksjon

Visning

For å delta på visning, ber vi om at du melder deg på. Da sikrer vi at du får nødvendig informasjon og at det er satt av tilstrekkelig med tid. Kontakt megler dersom annet tidspunkt ønskes.
For mer informasjon om prosjektet se https://www.skarmyra.no/
Visningspåmelding
Lurer du på noe?

Boliger

Etasje
Type
Rom
P-Rom
Pris
2 rom55 m²1.etg3,35 MNOK
2 rom51 m²1.etg3,35 MNOK
2 rom55 m²2.etg3,55 MNOK
2 rom51 m²3.etg3,65 MNOK
2 rom55 m²3.etg3,69 MNOK
2 rom55 m²4.etg3,79 MNOK

Beskrivelse

Kort om prosjektet

Skarmyrakvartalet er et sentrumsnært boligprosjekt. Den tidligere skolegården til Skarmyra skole skal bebygges med nye, moderne hjem tilrettelagt for en enkel hverdag. Fire nye leilighetsbygg vil komplimentere den gamle Pikeskolen, som også bygges om til leiligheter og næring. Nettopp Pikeskolen vil være hele kvar­ talets ansikt i front, et bygg med en lang historie og som mange holder kjært i Moss. Pikeskolen er totalrehabilitert og bygget om til leiligheter. For dette arbeidet fikk vi Moss bys pris for god byggeskikk.
Leilighetene er 2-­, 3-­ og 4-­roms leiligheter med areal fra 37 til 99 m2. Alle leilighetene har gode planløsninger med god standard, og med et lyst og moderne uttrykk.
Leilighetene får kvaliteter som vannbåren gulvvarme, sprinkleranlegg og balan­ sert ventilasjon med varmegjenvinner. Kjøkken integreres som en åpen løsning sammen med stue. Som standard leveres glatte, matte kjøkkenfronter. Det leveres høye overskap med foringer til tak, laminat benkeplate med innfelt vask og ett­ greps armatur med uttak for oppvaskmaskin. Det er avsatt plass og forberedt for hvitevarer, som kjøleskap, oppvaskmaskin, stekeovn og platetopp. Hvitevarer er ikke inkl. i vår leveranse. Over platetopp leveres avtrekkshette.
Bad leveres med innredning med heldekkende servant med ett­greps armatur, samt speil med belysning. Alle sanitærprodukter er hvite. WC er vegghengt.

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Skarmyrakvartalet Bygg B, 1530 MOSS
Kommunenummer 3002, gårdsnummer 2, bruksnummer 2951, ideell andel 1/1

Kjøkken

Kjøkkeninnredning leveres i mengde som vist på tegninger og vil være i hvit, glatt utførelse. Det leveres underskap og høye overskap med omramming til tak. Innredning leveres forberedt for integrerte hvitevarer. Hvitevarer kan ev. bestilles ferdig montert som tilvalg hos kjøkkenleverandør. Det er avsatt plass til kjøleskap/frys, oppvaskmaskin og platetopp/ovn. Avtrekkshette (volumhette) over platetopp leveres.

Bad

På bad leveres innredning i standard bredde med servant og tilhørende speil og belysning.

Andre Oppholdsrom

Teknisk/Vaskerom/Garderobe
Det leveres ikke hyller eller øvrig innredning i teknisk-, vaskerom eller garderobe.
Tekniske installasjoner
Sanitær
Det leveres vannbåren gulvvarme med termostater i all rom. Varme til romoppvarming og til oppvarming av varmt forbruksvann leveres fra fjernvarmeleverandør via varmeveksler i teknisk rom i underetasjen.
I baderom leveres innredning med servant med ett-greps armatur, vegghengt toalett og termostatstyrt dusjarmatur. Dusjen plasseres som vist på tegning og det leveres dusjvegger i herdet glass. Dusjsone er nedsenket. På wc leveres håndvask på vegg og vegghengt toalett.
Alle sanitærprodukter leveres i hvit utførelse.
Det leveres strøm, vann og avløp til vaskemaskin, og strøm til tørketrommel. Se tegning for plassering.
På kjøkken leveres benkebeslag med ett-greps armatur. Det er forberedt for tilkobling av oppvaskmaskin.
Alle leilighetene leveres med automatisk brannslukkeanlegg.
Elektro
I leiligheter leveres det lys over kjøkkenbenk og i teknisk-/vaskerom. På bad leveres spotlighter innfelt i himling. Det leveres takpunkt for lys i gang, soverom og kjøkken. Det leveres høyt-monterte stikk i stue/kjøkken. Det leveres lys og stikk på balkong.
Det monteres elektriske punkter som normal standard i leiligheter (NEK 400).
I fellesarealer leveres lys i trapperom/heis, garasje og øvrige fellesarealer i parkeringsanlegg samt sportsboder. Ved alle ytterdører, porter og øvrige utvendige fellesarealer leveres lys som styres av fotocelle. All felles strøm til belysning etc. måles over fellesmåler.
I garasjen og i trapperom/heis monteres belysning i 2 grupper; grunnbelysning som styres av fotocelle og normalbelysning som betjenes av egen tidsbryter ved inn/utganger og ved trapp/heisen.
All belysning leveres som LED.
Det leveres porttelefonanlegg med bildeoverføring for fjernåpning av hovedinngangsdør. I tillegg monteres egen ringeknapp ved inngangsdør til hver leilighet.
Leilighetene får røykvarsler som er tilknyttet strømnettet og med batteriback-up. Over platetopp monteres komfyrvakt som gir alarm og kutter strøm ved overoppheting/ tørrkoking samtidig som det går alarm/ varsling i leiligheten.
Fellesarealer dekkes av røykdetektorer som er tilknyttet brannalarmanlegg. Utløst alarm går til alarmtablå plassert ved inngang og med varsling direkte til alarmsentral/ brannvesen.
Ventilasjon
Alle leilighetene leveres med balansert ventilasjon med varmegjenvinner. Avtrekk skjer fra bad, tekn./vask, kjøkken og avtrekkshette over komfyr. Aggregat plasseres normalt på vegg i teknisk-/vaskerom. Enkelte leiligheter kan ha ventilasjonsanlegg plassert på kjøkken integrert med kjøkkenvifte.

Garderobe-fasilteter

Det leveres ikke innredning, garderober / garderobeskap.

Boder

Det medfølger sportsboder til alle leiligheter. Det påløper felleskostnader for bod som er estimert til kr. 50,- pr. bod av forretningsfører. Sykkelparkering ivaretas utvendig og i underetasje. Bruksrett til sportsbod kan kun overdras sammen med seksjonen.

Oppvarming

Det leveres vannbåren gulvvarme med termostater i all rom. Varme til romoppvarming og til oppvarming av varmt forbruksvann leveres fra fjernvarmeleverandør via varmeveksler i teknisk rom i underetasjen.

Ferdigattest/brukstillatelse

Ved overtagelse skal det foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. I tilfeller hvor det overleveres på bakgrunn av midlertidig brukstillatelse, vil ferdigattest bli rekvirert av selger når alle arbeider er fullført. Kjøper vil være berettiget til å holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen som sikkerhet for selgers oppfyllelse av gjenstående arbeider, herunder utstedelse av ferdigattest. Ved enhver overtagelse opphører et eventuelt dagmulktkrav.
Overtagelse og oppgjør gjennomføres på bakgrunn av midlertidig brukstillatelse. Kjøper aksepterer at ikke alt av felles areal er ferdig ved overtagelse. Dette gjelder utomhusarealer som ikke kan ferdigstilles pga årstid med mer.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
3002/2/2258:
04.05.1877 - Dokumentnr: 904640 - Bestemmelse om bebyggelse
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:0104 Gnr:2 Bnr:976
27.12.2016 - Dokumentnr: 1199431 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Elvia AS
Org.nr: 980 489 698
Overenkomst om rettigheter og plikter ved oppføring, drift og vedlikehold av frittliggende nettstasjon (prefabrikert kiosk)
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om bebyggelse
19.08.2019 - Dokumentnr: 954355 - Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Krogsveen Moss AS
Org.nr: 992 616 733
Dokumentnr: 902517 - Opprettelse av matrikkelenheten
17.08.2007 - Dokumentnr: 653918 - Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0104 Gnr:2 Bnr:976
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0104 Gnr:2 Bnr:2879
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0104 Gnr:2 Bnr:2880
13.02.2017 - Dokumentnr: 132312 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:3002 Gnr:2 Bnr:2938
13.02.2017 - Dokumentnr: 132319 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet:
Knr:3002 Gnr:2 Bnr:2939
01.01.2020 - Dokumentnr: 1594876 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0104 Gnr:2 Bnr:2258

Eventuell adgang til utleie

Boligene har bare en boenhet og ingen separat utleiedel. Med unntak av de begrensninger som føler av sameiets vedtekter og av eierseksjonsloven, har seksjonseierne full rettslig råderett over sine seksjoner. Seksjonseierne kan fritt pantsette, selge og leie ut sine seksjoner. Ethvert salg eller bortleie av seksjoner skal meldes skriftlig til sameiets forretningsfører med opplysning om hvem som er ny eier / leietaker.

Diverse

Øvrige forbehold:
Selger forbeholder seg retten til å endre prisene for usolgte enheter og parkering uten forutgående varsel. Prislisten kan derfor bli erstattet av en senere utgave.
Boligen(e) selges på prosjekteringsstadiet og selger forbeholder seg derfor retten til uten forutgående varsel å gjøre mindre endringer som er hensiktsmessige og nødvendige for gjennomføringen av prosjektet.
Vindusplasseringen i den enkelte bolig kan avvike noe fra tegninger og skisser i salgsmateriellet.
Det gjøres oppmerksom på at sjakter og føringsveier for VVS installasjoner, ventilasjon og elektro ikke er inntegnet. Påforing/innkassing på vegger/ himlinger må påregnes og rommenes utforming kan bli noe endret som følge av dette.
I nyoppførte boliger forventes i noen grad svinn og krymping av materialer. Selger er ikke ansvarlig for slike forhold.
Det kan forekomme mindre avvik i tomtens størrelse hva gjelder eksklusiv bruksrett til fellesarealer eller seksjonens tilleggsareal.
Ovennevnte endringer/avvik gir ikke kjøper rett til prisavslag/erstatning.
Det gjøres oppmerksom på at tegninger, planer, skisser og bilder i salgsoppgaven kun er av illustrativ karakter og kan inneholde innredning og tilbehør mv. som ikke inngår i avtalen. Opplysninger gitt i leveransebeskrivelsen er gjeldende.
Leilighetens areal fremgår av salgdokumentasjonen som er vedlagt i denne avtale. Arealene er oppgitt som bruksareal og primærrom (BRA og P-ROM) i henhold til NS 3940.
Det endelige arealet kan erfaringsmessig avvike noe fra det omtrentlige areal som er angitt under salgsgrunnlaget. Slike mindre justeringer i arealene skal ikke gi noen av partene rett til å kreve hhv tilleggsvederlag eller avslag i prisen. Med mindre justeringer menes endringer inntil +/-5 %.
Standardkontrakt vil bli benyttet, denne utleveres ved henvendelse til megler.

Energimerking

Leilighetene vil få minst energiklasse C. Endelig energiattest vil foreligger før overlevering.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Skarmyra er et populært boområde i Moss. Plassert på høyden rett syd for sentrum, og med skoler og barnehager i umiddelbar nærhet skjønner vi godt hvorfor det er så populært.
Fra Skarmyra har man kort avstand til alt, men likevel beholdt de gode bokvalitetene med rolige boliggater med villabebyggelse med egne hager. På Skarmyras høyeste punkt ruver Bytårnet som ble reist i 1929 i anledning byens 200 års jubileum.
Skarmyrakvartalet ligger akkurat i overgangen mellom byen og den etablerte villa­ bebyggelsen på Skarmyra. Området har i mange år vært sentralt i Moss med Pikeskolen og Skarmyra skole som to sentrale bygg i området, i tillegg til brannstasjon. Pikeskolen inngår som en del av prosjektet, mens Skarmyra skole i dag er allaktivitetshus/kultur­ skole.
Skarmyrakvartalet er tenkt som en areabebyggelse med et stort felles, parkmessig areal i midten. Byggenes yttergrense forholder seg til tilstøtende bygg, gater og alléer. I nord og syd støter kvartalet til hhv. Vogts gate og Løkkegata. I øst mot Fridtjof Nansensgate og i vest Skarmyra skole og den gamle, vernede brannstasjonen.
Prosjektet har totalt 105 leiligheter. Det er parkeringsanlegg under deler av prosjektet, som skal romme parkering for beboere og næring. Prosjektet selges og bygges ut i etapper.

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Eiendommen skal deles og seksjoneres, og hver kjøper eier en ideell del av tomten, med tilhørende vei. Tomten blir 1356 kvm for hele sameiet. Tomten blir ferdig opparbeidet iht. utomhusplan.

Garasje/parkering

Det bygges garasje under byggene. Parkeringsplass kan kjøpes i tillegg for kr. 350.000,-. Selger forbeholder seg retten til å organisere parkering og boder på den måten som anses mest hensiktsmessig. Parkeringsanlegget er tenkt anlagt som en egen anleggseiendom med dertil tilhørende ikke tinglyste bruksretter. Sameiets styre og/eller forretningsfører vil ha ansvaret for å føre liste og ha kontroll over hvilke leiligheter som til enhver tid eier og disponerer hvilke plasser. Det påløper felleskostnader ved kjøp av garasje som er estimert til kr. 150,- pr. plass av forretningsfører. Det er tilrettelagt for lading av el-bil, som kan monteres for kjøpers regning/tilvalg.
En seksjonseier med nedsatt funksjonsevne kan kreve at styret pålegger en seksjonseier uten behov for en tilrettelagt plass å bytte parkeringsplass. Bytteretten gjelder bare dersom seksjonseieren med nedsatt funksjonsevne allerede disponerer en parkeringsplass i sameiet
Retten til å bruke en tilrettelagt plass varer så lenge et dokumentert behov er til stede.

Vei, vann og avløp

Offentlig vei, vann og kloakk. Det blir private stikkledninger ut til offentlig nett. Utbygger dekker kostnadene ved tilknytning.

Regulerings-og arealplaner

Reguleringsplan for Skarmyra og bebyggelsesplan gjelder. Dette kan utleveres ved henvendelse til megler. Området vil bli bygget ut under etapper og vil inneholde ca 105 enheter når det er ferdig utbygd, samt 3 næringsseksjoner.

Økonomi

Boligens kostnader

Størrelsen på fellesutgiftene er ikke fastsatt, men stipulerte fellesutgifter skal dekke
eierseksjonssameiets ordinære driftsutgifter og avhenger av ytelsene sameiet
rekvirerer.
Selger anslår - ut fra erfaringstall i tilsvarende utbygginger - at felleskostnadene for de enkelte seksjonseiere vil i gjennomsnitt ligge på ca. kr. 35,- pr. kvm BRA pr. måned.
For kabel-tv og internett vil det påløpe kr. 357,- pr mnd p.t. Beløpet inkluderer ikke abonnement til telefoni.
Forbruk av varme til oppvarming og varmt vann i leilighetene kommer i tillegg til stipulerte felleskostnader. Erfaringstall fra tidligere prosjekter viser at disse kostnadene ligger på ca 13 kroner pr kvm pr mnd. Forbruk av varme og vann fordeles etter sameiebrøk, med mindre kommunen beslutter at det skal måles.
Det må påregnes månedlige felleskostnader til parkeringsplass og sportsbod. Kostnaden er stipulert til ca. kr. 150,- pr parkeringsplass pr. måned og ca. kr. 50,- pr bod pr måned. Beløpet inkluderer ikke kostnad til lading av elbil.
Det forutsettes at kjøper betaler en oppstartskapital på kr. 5.000,- til sameiet. Oppstartskapital blir overført til forretningsfører når sameiet er etablert og oppgjørsmegler har fått utbetalingsanvisning av sameiets styre. Beløpet er å anse som innskuddskapital til sameiet som ikke tilbakebetales.
Kjøper er likevel innforstått med at de ovenfor stipulerte felleskostnadsnivåer kun er anslag og det er de kostnader som faktisk påløper til enhver tid som kommer til fordeling, uavhengig av om disse er lavere eller høyere enn dette anslaget.
Det gjøres oppmerksom på at sameiet får legalpanterett i seksjonen tilsvarende folketrygdens grunnbeløp for felleskostnader, samt andre krav som skriver seg fra sameieforholdet.

Formuesverdi

Da boligen selges som nybygg under oppføring er formuesverdien ikke fastsatt på nåværende tidspunkt.
Formuesverdien er p.t. ikke fastsatt. Formuesverdien fastsettes av Skatteetatetn etter ny beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (alle andre boliger man måtte eie). Formuesverdien for primærboliger vil normalt utgjøre inntil ca. 25% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal.
Se http://www.skatteetaten.no for nærmere informasjon.

Eiendomsskatt

Det er eiendomsskatt i Moss kommune. Eiendomsskatt baseres på markedsverdien minus bunnfradrag multiplisert med den promillesats som til enhver tid gjelder for den enkelte kommune(gjeldende sats for 2021 er 2,8 promille). Spørsmål om eiendomsskatt rettes til kommunen.

Omkostninger

1) Dokumentavgift til Staten tilsvarende 2,5 % av andel tomtekostnad. Avgiftsgrunnlaget utgjør kr. 262.000,- pr. leilighet. Andel dokumentavgift utgjør kr. 6.650,- pr. leilighet. Det tas forbehold om aksept av avgiftsgrunnlaget fra tinglysingsmyndighetene.
2) Tinglysingsgebyr til Staten for skjøte kr 525,-.
3) Tinglysingsgebyr til Staten for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter med attest, kr 697,- pr. stk.
4) Oppstartskapital til sameiet kr. 5.000,-
Totale omkostninger blir kr. 12.772,-
Kjøper har risiko for endringer i omkostningsbeløpene.

Betalingsbetingelser

Kjøpesummen betales i 2 terminer:
1. 10 % av kjøpesummen innbetales til meglers klientkonto så snart garanti jf. Bustadoppføringslova § 12 er stilt og Kjøper har mottatt faktura. Delinnbetalingen må være fri egenkapital, dvs. at det ikke kan tas pant i kjøpt eiendom for dette beløpet. Megler fakturerer Kjøper for beløpet.
2. Resterende del av kjøpesummen samt omkostninger og evt. tilvalg-/endringsbestillinger betales uoppfordret og må være disponibel på meglers klientkonto senest 2 virkedager før overtagelse.
Innbetalt beløp sikres på klientkonto eller mot bankgaranti. Påløpte renter tilfaller Kjøper frem til skjøte er tinglyst på Kjøper, med mindre Selger får disposisjonsretten over beløpet som en følge av at det stilles garanti medhold av buofl. § 47. Kjøper er ikke forpliktet til å betale noen del av kontraktssummen eller tilvalg-/endringsbestillinger før selgeren har stilt sikkerhet, jf. buofl. § 12.

Annen viktig informasjon

Eier

Betongbygg Eiendom AS

Vedtekter/Husordensregler

Det er utarbeidet forslag til vedtekter for sameiet og som følger vedlagt i salgsoppgaven. Vedtektene fastsettes av sameiet på sameiermøtet. Det anbefales å delta på sameiemøtene.

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Eiendommen antas å være klar for overtagelse innen utgangen av 1. kvartal 2025. Selger skal samtidig med varsel om oppstart også varsle om en bindende tremåneders periode for overtagelse. Nærmere informasjon om endelig ferdigstillelsesdato vil bli opplyst med ca. 10 ukers skriftlig varsel.
Eventuell forsinkelse i forhold til varslet tremåneders periode for overtagelse samt endelig overtagelsesdato vil kunne gir kjøper krav på dagmulkt iht. bustadoppføringslovens regler. Forsinkelse i forhold til antatt overtagelse gir normalt ikke krav på dagmulkt.
Ved overtagelse skal det foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. I tilfeller hvor det overleveres på bakgrunn av midlertidig brukstillatelse, vil ferdigattest bli rekvirert av selger når alle arbeider er fullført. Kjøper vil være berettiget til å holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen som sikkerhet for selgers oppfyllelse av gjenstående arbeider, herunder utstedelse av ferdigattest. Ved enhver overtagelse opphører et eventuelt dagmulktkrav.
Overtagelse og oppgjør gjennomføres på bakgrunn av midlertidig brukstillatelse. Kjøper aksepterer at ikke alt av felles areal er ferdig ved overtagelse. Dette gjelder utomhusarealer som ikke kan ferdigstilles pga årstid med mer.

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Det gjøre spesielt oppmerksom på det ikke er anledning til å erverve mer enn to boligseksjoner i samme sameie jmf. eierseksjoneloven § 22. Bestemmelsen gjelder både fysiske og juridiske personer.
Forbrukerinformasjon om budgivning er beskrevet i vårt budskjema som følger vedlagt i denne salgsoppgaven.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må budet være signert og legitimasjon må være fremlagt. Eventuelle forhøyelser eller endringer på budet kan skje pr. sms eller på e-post.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3.
Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor være gyldig i minimum 30 minutter. Vi gjør oppmerksom på at bud uansett ikke kan settes med kortere frist enn kl. 12.00 etter siste annonserte visning.
Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Organisasjonsform

Eierseksjon.

Tilvang og endringer

Iht. bustadoppføringsloven § 9 har kjøper mulighet til å gjøre enkelte tilvalg og endringer avhengig av hvor langt man ha kommet i byggeprosessen. Det er en forutsetning at tilvalget/endringen står i sammenheng med den avtalte leveransen og at den ikke skiller seg vesentlig fra det som opprinnelig er avtalt. Kjøper kan ikke kreve tilvalg og/eller endringer som medfører større ulempe for selger enn den interessen kjøper har av å kreve tilvalget/endringen.
Tilvalg- og endringsbestillinger vil kunne gi selger rett til tilleggsfrist i forbindelse med avtalt overtakelse. I slike tilfeller vil ikke kjøper ha rett til dagmulkt fra opprinnelig avtalt overtakelsetidspunkt.
Det må påregnes ekstra kostnad for tilvalg- og endringsbestillinger.
Selger utarbeider tilvalgs- og endringsliste hvor valgmulighetene for tilvalgsbestillinger og endringer fremkommer. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger mv.
Alle tilvalgs- og endringsbestillinger gjøres gjennom skriftlig avtale med selger og må være selger i hende senest innen de tidsfrister som fastsettes av selger.
Det kan maksimalt gjøres tilvalg- og endringsbetillinger for 15 % av kjøpesummen.
Alle tilvalgs- og endringsbestillinger skal gjøres opp til meglers klientkonto i forbindelse med sluttoppgjøret.

Hvitvaskingsreglene

Megler er underlagt Lov om Hvitvasking. Dette innebærer at mistanke om mistenkelige transaksjoner knyttet til hvitvasking av penger vil bli innrapportert til Økokrim. Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette og andre forhold i forbindelse med din bolighandel.

Lovanvendelse

Boligene selges til forbrukere i henhold til bustadoppføringslova. Boligene selges til næringsdrivende/profesjonelle i henhold til avhendingslova. Etter at boligene er ferdigstilte selges boligene etter avhendingslova til både forbrukere og næringsdrivende/profesjonelle.
For kjøp som følger bustadoppføringsloven gjelder bl.a. følgende :
Som sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser stiller selger en garanti på 3% av kjøpesummen frem til overtakelse. Beløpet økes deretter til 5% og står i 5 år etter overtakelsen.
I tillegg plikter selger å stille bankgaranti for beløp kjøper innbetaler før overtagelse dersom disse skal stilles til selgers disposisjon før overskjøting.
Dersom det foreligger en mangel i henhold loven, kan kjøperen holde igjen vederlag, kreve mangelen rettet, kreve prisavslag, kreve erstatning eller heve avtalen.
Lovene kan i sin helhet fås ved henvendelse til megler. Loven finner du også på www.lovdata.no

Opplysninger om oppdraget

Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Moss
NO 992 616 733 MVA
Oppdragets KR-kode KR30.21447

Dato

Sist oppdatert: 30. november 2023 kl. 10:16
Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Visning

For å delta på visning, ber vi om at du melder deg på. Da sikrer vi at du får nødvendig informasjon og at det er satt av tilstrekkelig med tid. Kontakt megler dersom annet tidspunkt ønskes.
For mer informasjon om prosjektet se https://www.skarmyra.no/
Visningspåmelding
Lurer du på noe?

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.