Prosjekt

Radarveien 87

10 600 000 – 13 800 000 kr
96 – 181 m²
Illustrasjon Radarveien 87 (avvik kan forekomme)
Illustrasjon Radarveien 87 (avvik kan forekomme)
Lambertseter
7 unike prosjekterte boliger med utsikt og garasje - Utsolgt
 • Prisantydning
  10 600 000 – 13 800 000 kr
 • Omkostninger
  91 342 kr
 • Totalpris
  10 691 342 – 13 891 342 kr
 • Byggeår
  2021
 • Primærrom
  96 – 181 m²
 • Type
  Nybygg leilighet
 • Eierform
  Eierseksjon
 • Fasiliteter
  Garasje/P-plass, Heis og Balkong/Terrasse
 • Energimerke
  Gul B

Interessert?

Dette prosjektet har ingen planlagte visninger, kontakt megler for mer informasjon eller meld din interesse så holder vi deg oppdatert om prosjektet.
Lurer du på noe?

Boliger

Etasje
Type
P-Rom
Pris
96 m²1.etg10,6 MNOK
96 m²2.etg11 MNOK
96 m²3.etg11,7 MNOK
181 m²12,9 MNOK
172 m²13,4 MNOK
161,5 m²13,6 MNOK

Beskrivelse

Kort om prosjektet

Velkommen til Radarveien 87. Her skal det bygges syv nye boliger, som både er veldig familievennlige, ultra-sentrale og har fjordutsikt. Parkering foregår under husene, så mye av tomten blir en stor hage. Tomannsboligene har i tillegg privat hage i naturlig tilknytning til husene. 6 av 7 enheter solgt!

Innhold og byggemåte

Eiendommen

Radarveien 87, 1152 OSLO
Kommunenummer 301, gårdsnummer 158, bruksnummer 270

Oppvarming

Boligene leveres med elektrisk oppvarming.
I hus 1 leveres det varmekabler i hovedentre, i hus 2 leveres det varmekabler i ytterste del av entreen (frem til trappen).
Det leveres varmekabler på badene og WC hvor det er fliser.
Panelovner i øvrige rom med unntak av boder og gang/trapperom.
Det leveres balansert ventilasjon med varmegjenvinner.
På kjøkken leveres slimline ventilator med avkast via yttervegg.
Boligene leveres med peisovn av typen Nordpeis Duo 5DV, eller tilsvarende.
I hus 1 og hus 2 leveres det varmtvannsbereder på 300 liter. Bereder blir plassert i bod eller vaskerom.

Ferdigattest/brukstillatelse

Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest skal foreligge innen overtagelse. Det er selgers plikt å fremskaffe ferdigattest på eiendommen. Kjøper gjøres oppmerksom på at ferdigattest kan bli å foreligge en tid etter overtagelse (avhengig av f.eks. årstid og ferdigstillelse av utomhusareal), og at dette ikke skal være til hinder for selgers oppgjør ved overtagelsestidspunkt.
Kjøper vil være berettiget til å holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen som sikkerhet for selgers oppfyllelse av gjenstående arbeider. Ved enhver overtagelse opphører et eventuelt dagmulktkrav.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Seksjonene overdras fri for pengeheftelser.
Sameiet har legalpant for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet iht. eierseksjonsloven § 31. Pantet er begrenset oppad til 2G, (G = folketrygdens grunnbeløp).
Det er tinglyst følgende servitutter på eiendommen:
Dagboknr 993166, tinglyst 27.07.1923:
Bestemmelse om deleforbud. Dokumentet er håndskrevet og vanskelig å tyde, men hefter i sameiets eiendom. Kopi av dokumentet kan fås ved henvendelse til megler.
Dagboknr 993167, tinglyst 07.09.1923:
Bestemmelse om veg. Dokumentet er håndskrevet og vanskelig å tyde, men hefter i sameiets eiendom. Kopi av dokumentet kan fås ved henvendelse til megler.
Dagboknr 8463, tinglyst 13.08.1948:
Best. om vann/kloakkledn. Eiendommen skal knyttes til offentlig vann- og avløpsnett når kommunen måtte forlange det. Eier/sameiet har det fulle og hele ansvaret for private stikkledninger.
Dagboknr 9063, tinglyst 03.09.1948:
Best. om vann/kloakkledn. Servitutten har det samme innholdet som servitutten over.
Dagboknr 8692, tinglyst 26.07.1957:
Radarveien er regulert bredere. Dersom kommunen krever det skal sameiet være med på å opparbeide veien til regulert bredde for egen regning og vederlagsfritt avstå fra deler av egen grunn.
Dagboknr 14655, tinglyst 27.11.1957:
Best. om vann/kloakkledn. Servitutten har samme innhold som servitutt tinglyst 13.08.1948.
Servituttene vil følge eiendommen. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser og servitutter.
Det gjøres oppmerksom på at det kan bli tinglyst nødvendige erklæringer/avtaler knyttet til gjennomføringen av prosjektet. Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for dette. Kjøper aksepterer videre at eiendommen kan påheftes nye private og offentlige rådighetsinnskrenkninger dersom offentlig myndighet krever det.

Eventuell adgang til utleie

Boligene har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til utleie av hele boligen eller enkeltrom (hybel) såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold. En evt. leietaker må følge sameiets vedtekter og evt. ordensregler på lik linje med eier.
Det er krav til forsvarlige radonnivåer på utleieboliger. Prosjektet bygges slik at nødvendige radontiltak gjennomføres iht. den byggtekniske forskrift som gjelder for prosjektet.
Dersom eiendommen ikke er seksjonert pr. tidspunkt for overtagelse, gjøres evt. kjøper/utleier oppmerksom på Eierseksjonslovens kapittel III som regulerer evt. leietakers rett til kjøp.

Energimerking

Energikarakter antas å bli B:
Energiattester vil bli utarbeidet av selger i samarbeid med utførende entreprenør etter at detaljprosjekteringen er gjennomført. Etter dette vil energiattester for den enkelte bolig kunne innhentes hos megler.

Beliggenhet og tomteforhold

Beliggenhet

Snakk om å bosette seg midt i godsakene. Flytter du til Radarveien 87 med familien din, vil dere ikke bare få tilgang til splitter nye boliger med glitrende utsikt. Dere vil også bo et steinkast unna alt man kan ønske seg for skole, handel og fritid.
Lambertseter senter byr på et rikelig utvalg av butikker og spisesteder, samt Vinmonopol. Her finnes det også både kino, bibliotek og treningssentre. Dessuten ligger Lambertseter T-banestasjon på veien dit, så hvis du heller foretrekker å dra til byen er det bare å dra frem Ruter-appen.
Hvis man strekker seg litt lenger, så har Lambertseter enda mer å by på. Man kan velge mellom alle de store dagligvarekjedene, det finnes flere treningssenterkjeder å velge mellom, og det finnes et rikt utvalg av andre butikker og tjenester. Både på Sæter og på Holtet, som ikke er langt unna, finner man dessuten en rekke spesialforretninger og tjenester for den ekstra kresne.
På den organiserte siden finnes det lokale idrettslag og -klubber. Lambertseter idrettsforening har flotte friidrettsanlegg og fotballbaner, samt svømmehall. Det er kort vei til Nordstrand IF («Niffen») med ny håndballhall og fotballbane med kunstgress. Det finnes lokale lysløyper, alpinbakker og tennisklubber. Men vi kan også snakke om andre friskluftsaktiviteter, som det er mange av. Tur i skog og mark, som kan starte hjemme på dørstokken. Ekebergsletta ogå i nærheten.
Området rundt Lambertseter gård er rikt på grønne opplevelser, og det er heller ikke langt til Østmarka. Her finnes det virkelig ingen grunner til å sitte stille.

Fellesareal/utomhus/infrastruktur

Felles eiet tomt på ca. 2.203 kvm. inklusive vegarealer. Selger tar dog forbehold om avvik i tomtens størrelse og endelige grenser inntil oppmålingsforretning er gjennomført. Det kan bli foretatt grensejusteringer og eventuell sammenslåing/deling i forbindelse med utbyggingen.
I tillegg til boligseksjonen vil kjøper bli eier av en ideell andel av tomten. Sameierne har felles ansvar for drift og vedlikehold av fellesarealene.
Tomannsboligene vil ha bruksrett til privat hageareal i naturlig tilknytning til boligene (se utomhusplan).
Endelig detaljprosjektering og/eller myndighetskrav kan medføre endringer i utomhusplanen. Mindre endringer i utomhusplanen gir ikke kjøper rett til prisavslag, erstatning eller heving.

Parkering

Det vil bli oppmerkede biloppstillingsplasser i felles garasjeanlegg i kjeller.
Det vil følge 1 garasjeplass til hver seksjon. Direkte innvendig adkomst fra garasjeanlegget til boligene.
Selger leverer hovedinfrastruktur for lading av el- og hybridbiler i kjeller. Kjøper bestiller kabling og ladeboks som tilvalgsutstyr. Nærmere informasjon blir gitt i forbindelse med tilvalgsprosessen.
Det vil være 2 ekstra garasjeplasser i garasjeanlegget som selges etter «førstemann til mølla prinsippet». Se prislisten for pris.
Det vil bli opparbeidet enkelte gjesteparkeringsplasser på terreng.
Garasjene/garasjeplassene/parkeringsplassene og boder planlegges seksjonert som tilleggsareal til boligen. Dersom selger finner det hensiktsmessig, kan disposisjonsretten til garasjene/garasjeplassene/ parkeringsplassene og boder i stedet bli vedtektsfestet.
Selger forbeholder seg retten til å organisere/fordele garasjene/garasjeplassene/parkeringsplassene på den måten som finnes mest hensiktsmessig før overtakelse.
Det medfølger 1 sportsbod til alle boliger. Sportsbodene vil ligge i felles anlegg i kjeller/garasjeanlegg.
For boligene i hus 1 og 2 vil sportsbod ligge i direkte tilknytning til boligen.
I de fleste boliger er det også bod inne i boligen, mens innvendig bod kan erstattes med skap i enkelte boliger.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via kommunal vei.
Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger og pumpekummer. Sameiet er ansvarlig for private stikkledninger/pumpekummer til bygningene.

Regulerings-og arealplaner

Eiendommen er regulert til bolig iht. reguleringsplan med tilhørende reguleringsbestemmelser S-4220 datert 15.03.2006 med endringer vedtatt 12.06.2013.
Deler av eiendommen er regulert til offentlig kjørebane/veigrunn i henhold til reguleringsplan S-625 vedtatt 04.01.1956.
Det er gitt rammetillatelse for prosjektet den 08.02.2019 og igangsettingstillatelse den 11.02.2020.
Tilstøtende eiendommer er omfattet av småhusplanen og regulert til bolig.
På naboeiendommen med adresse Radarveien 89 foreligger det tillatelse til oppføring av garasje. Det er også søkt om tilbygg, ombygging og bygging av balkonger til eksisterende bolig og oppdeling av boligen til tomannsbolig.
Utsnitt av reguleringsplan og tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler. Interessenter oppfordres til selv å undersøke reguleringsmessige forhold hos kommunen.

Økonomi

Stipulering av felleskostnader

Størrelsen på fellesutgiftene er ikke fastsatt, men stipulerte fellesutgifter skal dekke sameiets ordinære driftsutgifter slik som kommunale avgifter, forsikring, forretningsførsel, revisorvedlikehold, renhold, vaktmestertjenester, m.m., men avhenger av ytelsene sameiet rekvirerer. Iht. Foreløpig budsjett vil dette beløpe seg til ca. kr. 35,- pr. kvm. BRA/mnd. I tillegg kommer digital tv/bredbånd på ca. kr. 550,- per måned. Fellesutgifter for garasje vil beløpe seg til ca. kr. 150,- per måned (kostnader til evt. EL-billading kommer i tillegg). Varmt vann og fyring vil beløpe seg til ca. kr. 5,- pr. kvm. BRA/mnd. Forslag til driftsbudsjett er utarbeidet av selger i samarbeid med forretningsfører.
Driftsbudsjett og fellesutgifter vedtas av styret og fremlegges til orientering på sameiets generalforsamling.

Formuesverdi

Da boligen selges som bygg under oppføring er formuesverdien ikke fastsatt på nåværende tidspunkt.
Formuesverdi fastsettes med utgangspunkt i en formel for kvadratmeterpris som fastsettes av SSB. Den estimerte kvadratmeterprisen er fastsatt ut i fra flere kriterier (beliggenhet, alder, areal og boligtype) som danner markedsverdien i området. Boligens faktiske markedspris vil derfor ikke være Skatteetatens grunnlag for den første fastsettelsen av formuesverdi. Det første året boligeiendommen skal formuesverdsettes, må skatteyter påse å gi tilstrekkelig med opplysninger om boligen til skattemyndighetene slik at korrekt estimert markedsverdi og formuesverdi kan beregnes. Formuesverdien vil senere automatisk justeres i takt med prisutviklingen på boliger og beregnet formuesverdi vil fremgå av forhåndsutfylt skattemelding.
Formuesverdien for boligeiendommer for inntektsåret 2019 skal ikke overstige 30 % av dokumentert markedsverdi for primærbolig (der man bor fast). Formuesverdien for sekundærboliger (øvrig bruk av eiendommen, f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) skal for inntektsåret 2019 ikke overstige dokumentert markedsverdi. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.
Oslo kommune har eiendomsskatt. Skattesatsen i Oslo kommune er fastsatt til 3 promille for 2020 og det er vedtatt et bunnfradrag på 4 millioner kroner.

Omkostninger

1) Dokumentavgift til staten tilsvarende 2,5 % av andel tomtekostnad. Avgiftsgrunnlaget utgjør kr 3.600.000,- pr. bolig og andel dokumentavgift utgjør således kr 90.000,- pr. bolig. Det tas forbehold om aksept av avgiftsgrunnlaget fra tinglysingsmyndighetene.
2) Tinglysingsgebyr for skjøte kr 585,-.
3) Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle pantedokumenter med attest, kr 757,- pr. stk.
4) Sameieinvesteringen pr. bolig vil være tilsvarende ca. 3 mnd. felleskostnader.
5) Total kjøpesum for hver bolig inkl. omkostninger fremkommer av prislisten.
Det tas forbehold om endring av satsene for offentlige gebyrer og avgifter i tiden frem til hjemmelsovergang.

Annen viktig informasjon

Eier

Radarveien 87 AS

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Antatt overtagelse er mellom 01.06.2022 og 31.08.2022. Overtagelsestidspunkt er basert på et foreløpig estimat, og endelig dato vil blant annet avhenge av kommunal behandling og fremdrift i prosjekt- og byggearbeid (les også forbehold i denne salgsoppgave).
Ved frafall av Selgers forbehold, vil siste frist for overtagelse bli meddelt skriftlig. Siste frist vil bli gitt innenfor tidsrommet på en måned. Endelig overtagelsesdato meddeles skriftlig ca. 10 uker før overtagelse. Denne dato gjelder da som partenes avtalte overtagelsesdato. Denne bestemmelse medfører ingen innskrenkning i Kjøpers rettigheter iht. bustadoppføringslova § 10 annet og tredje ledd. Selger kan likevel kreve at overtagelse skjer inntil 4 måneder tidligere enn måneden selger meddelte som siste frist.
Kjøper vil ved overtagelse få tildelt en FDV håndbok som viser hvilke materialer, produkter og fargevalg som er benyttet i boligen, og i tillegg adresselister med oversikt over kontaktpersoner/firma som er ansvarlig for de forskjellige arbeider/produkter.
Ved overtagelse skal det foreligge ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse, se eget punkt om ferdigattest. Boligene leveres i byggrengjort stand.

Forbehold fra utbygger

Byggestart er avhengig av et forhåndssalg på 5 av 7 enheter og tilfredsstillende finansiering og åpning av byggelån. Det tas også forbehold om at det oppnås en for selger tilfredsstillende avtale med entreprenør, samt beslutning om byggestart i selskapets styre. Det tas generelt forbehold om myndighetenes saksbehandlingstid og eventuell justering i fremdriften for overtagelse/innflytting, hjemmelsoverføring med videre som følge av dette.
Det gjøres uttrykkelig oppmerksom på at anslaget vedrørende overtagelsestidspunkt ikke er å anse som en avtalt frist for overtagelse i forhold til Bustadoppføringslova §10. Anslaget er kun et estimat, og endelig overtagelsesdato vil bl.a. avhenge av kommunal behandling, inngåelse av en for selger tilfredsstillende entreprisekontrakt og byggelånsavtale, samt fremdrift i prosjekt- og byggearbeid.
Kjøper må være innforstått med den usikkerhet som foreligger med hensyn til fremdrift og overtagelse, og kan ikke påberope seg overskridelser av de her angitte estimerte overtagelsestidspunkt som avtalt frist for ferdigstillelse/overtagelse. En forsinkelse i forhold til disse estimatene vil således ikke kunne danne grunnlag for krav om dagmulkt eller annen erstatning.
Selger må senest innen 15.8.2021 avklare ved skriftlig underretning dersom ovennevnte forbehold påberopes og kjøpekontrakten kanselleres.
Kjøper kan kansellere inngått kjøpekontrakt dersom iverksettelse av byggeprosjektet ikke er igangsatt innen 15.8.2021. Evt. beslutning om kansellering skal meddeles skriftlig til selger umiddelbart. Dersom kanselleringsretten benyttes får kjøper tilbakebetalt innbetalt kjøpesum (evt. deponert beløp), vederlag for eventuelle tilleggsarbeider og renter av innbetalt beløp. For øvrig kan kjøper ikke fremme ytterligere eller andre krav mot selger som følge av kanselleringen.
Alle illustrasjoner, skisser, møblerte plantegninger m.m. er kun ment å danne et inntrykk av den ferdige bebyggelsen, og kan således ikke anses som endelig leveranse. Bebyggelse, utomhusplan, samt bilder av tomten og omgivelsene vil kunne avvike noe fra de faktiske forhold. Inntegnet utstyr/ inventar medfølger ikke, så som f.eks. hvitevarer, og det vil derfor fremkomme elementer i presentasjonsmaterialet som ikke inngår i leveransen.
Generelle beskrivelser av prosjektet i salgs- og markedsføringsmateriell vil ikke passe for alle boligene i prosjektet. Interessent oppfordres derfor særskilt til å vurdere dette (solforhold, utsikt, beliggenhet i forhold terreng og omkringliggende bygningsmasse mv.) før budgivning.
Alle opplysninger er gitt med forbehold om rett til endringer som er hensiktsmessige og/eller nødvendige, likevel slik at den generelle standard og utførelse ikke forringes eller endres vesentlig. Kjøper aksepterer uten prisjustering at selger har rett til å foreta slike endringer. Eksempel på slike endringer kan være innkassinger av teknisk anlegg, mindre endringer av boligens areal og lignende.
Det kan være avvik mellom de plantegninger og skisser som er presentert i prospektet, og den endelige leveransen. Slike avvik utgjør ingen mangel ved selgers leveranse som gir kjøper rett til prisavslag eller erstatning. Ved vesentlige endringer har kjøper rett til å heve avtalen, og kreve kjøpesummen tilbakeført. Kjøper kan ikke kreve erstatning ut over dette.
Dersom det er avvik mellom tegninger i prospekt/internettside og leveransebeskrivelsen i den endelige kontrakt med kjøper, vil leveransebeskrivelsen ha forrang og omfanget av leveransen er begrenset til denne.
Selger står fritt til å bestemme bolignummer samt endre antall eierseksjoner i sameiet. Selger forbeholder seg retten til uten varsel å kunne endre priser og betingelser for usolgte boliger og biloppstillingsplasser.
Det utearealet som hører til de respektive byggetrinn vil bli ferdigstilt i den grad det er mulig.
Det tas forbehold om trykkfeil i leveransebeskrivelse, prospekt og salgsoppgave. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen og andre tilgjengelige kilder.
Selger forbeholder seg retten til å bestemme endelig utforming av utomhusarealer, fellesarealer og materialvalg i og på bygningene. Selger forbeholder seg også retten til å bestemme endelig fargevalg på hele prosjektet, utvendig som innvendig.
I nyoppførte boliger forventes i noen grad svinn og krymping av materialer. Selger er ikke ansvarlig for slike forhold.
Ved evt. avvik mellom de evt. fysiske grensene i sameiet og de evt. seksjonerte eller vedtektsfestede tomtegrensene, er det de stedlige forholdene som gjelder.
Det kan forekomme målestokkavvik ved trykking av salgsmaterialet, og prospektet må derfor ikke brukes for nøyaktig måltaking.

Salgsbetingelser og kjøpstilbud

Eiendommen(e) selges til fastpris og etter første-mann-til-mølla-prinsippet. Selger forbeholder seg likevel retten til fritt å akseptere eller forkaste ethvert bud uten nærmere begrunnelse.
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må budet være signert og legitimasjon må være fremlagt. Eventuelle forhøyelser eller endringer på budet kan skje pr. sms eller på e-post.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3.
Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser bør derfor være gyldig i minimum 30 minutter.
Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.
Kjøper plikter å ha gjort seg kjent med komplett salgsinformasjon før bud inngis.
Ved kjøp må det fremlegges finansieringsbekreftelse.
Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert kjøpstilbud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper, samt om de vil akseptere salg av flere seksjoner til samme kjøper. Merk at eierseksjonsloven ikke gir anledning til at mer enn to seksjoner eies av en og samme juridiske person.
Det foreligger utkast til vedtekter for sameiet som er utarbeidet av selger. Det forutsettes at dokumentene aksepteres som grunnlag for handelen. Eventuelle ønskede endringer kan skje i henhold til vedtektene på senere generalforsamlinger.
Selger vil benytte egen standard kjøpekontrakt for alle salg i prosjektet. Det forutsettes at bud er lagt inn på grunnlag av denne kjøpekontrakten og en eventuell aksept av bud fra selger gis under samme forutsetning. Standard kjøpekontrakt utgjør en del av denne salgsoppgave.
Det forutsettes at skjøtet tinglyses i kjøpers navn i henhold til kjøpekontrakten. Ved eventuell endring i eierskap/navneendring fra kjøpers side etter bud/aksept vil det påløpe administrasjonsgebyr på kr. 25.000,- inkl. mva. som innbetales meglers driftskonto. Eventuell endring krever selgers samtykke. Selger forbeholder seg retten til på fritt grunnlag å godta eller avslå transport av kjøpekontrakter. Oppgjør etter salg vil skje gjennom megler eller meglers underleverandør.

Organisasjonsform

Prosjektet vil bli organisert som et eierseksjonssameie i samsvar med Eierseksjonsloven. Seksjonsnummer og eierbrøk bestemmes i forbindelse med seksjoneringen. Sameiebrøken vil bli satt ut fra boligens areal.
Som seksjonseier i et eierseksjonssameie, vil kjøper bli sameier i eiendommen med tilhørende enerett til bruk av sin boenhet. Seksjonseierne får felles bruksrett til sameiets fellesareal.
Sameiet vil bli ledet av et styre som velges av sameierne. Styret skal ivareta saker av felles interesse for sameierne og forestå driften av sameiet innenfor de rammer sameiet vedtar.
Eieformen følger Lov om eierseksjoner. Loven finner du på www.lovdata.no.

Tilvang og endringer

Det vil bli gitt et tidsbegrenset tilvalgstilbud, som for eksempel ulike typer parkett, fargevalg på veggflater, fliser, fronter på kjøkken og baderoms innredninger, flere el-punkter etc. Endringer ut over ovennevnte må på fritt grunnlag vurderes av selger, entreprenør og dennes underleverandører. Det kan ikke påregnes at andre endringer kan foretas og de kan uansett ikke utføres om de er i strid med rammetillatelse eller vil kunne medføre forsinkelse i prosjektets fremdrift. Typiske endringer som ikke tillates er endring av fasade, vindusform, plassering av vann og avløp.
Adgang til tilvalg er oppad begrenset til 15 % av kjøpesum i henhold til Bustadoppføringslova § 9.
Inngås kjøpsavtale etter igangsetting av prosjektet, må interessent/kjøper være kjent med og akseptere at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Det må da tas forbehold i kjøpetilbudet dersom interessent/kjøper har ønske om tilvalg/endring om denne mener skal være mulig å få levert av selger. Konferer megler for nærmere informasjon.
Tilvalg- og endringsbestillinger vil kunne gi selger rett til tilleggsfrist i forbindelse med avtalt overtakelse. I slike tilfeller vil ikke kjøper ha rett til dagmulkt fra opprinnelig avtalt overtakelsestidspunkt.
Det må påregnes ekstra kostnad for tilvalg- og endringsbestillinger.

Hvitvaskingsreglene

I henhold til Lov av 6.mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv., er megler pliktig til å gjennomføre legitimasjonskontroll av involverte parter. Dersom partene ikke oppfyller krav til legitimasjon eller megler har mistanke om at transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar handling, kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Lovanvendelse

Boligene selges i henhold til Bustadoppføringslova som regulerer kjøpers (forbrukers) rettigheter og plikter ved avtale om oppføring av bolig og kjøp av fast eiendom der bygningen ikke er fullført når avtalen inngås. Ved salg til aksjeselskap legges Avhendingslovens bestemmelser til grunn.
For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjonssameiet og driften av dette.
Det stilles garantier i henhold til Bustadoppføringslovas bestemmelser. Garanti etter § 12 vil bli stilt når utbygger frafaller sine forbehold. Garantien skal være pålydende 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% i 5 år etter overlevering av boligene til kjøper.
Garanti etter § 47 forutsettes stilt om selger ønsker utbetalt forskudd/delinnbetaling/sluttoppgjør før hjemmelsovergang.
Eventuelle påkrevde endringer av garantier ved eventuelle videresalg/transporter utføres ikke og bekostes ikke av selger.

Meglers vederlag

Selgers/oppdragsgivers vederlag til megler er avtalt til:
Vederlag: 1,0% av salgssum
Grunnhonorar kr 12.500,- pr. enhet
Oppgjør kr 4.600,- pr. enhet
Markedspakke kr 16.250,-
Oppslag eiendomsregister kr 1.250,-

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer 44-0002/19
Eiendomsmegler Krogsveen AS, avd. Nordstrand
NO 950 007 613 MVA
Oppdragets KR-kode KR44.1997

Dato

Sist oppdatert: 06. desember 2021 kl. 19:26

Dokumenter

Utskriftsvennlig salgsoppgave

Område

Legg til steder som er viktige for deg

Prisutvikling for området

Kvadratmeterpris
0 kr/m²
Endring
↘︎ % ()

Interessert?

Dette prosjektet har ingen planlagte visninger, kontakt megler for mer informasjon eller meld din interesse så holder vi deg oppdatert om prosjektet.
Lurer du på noe?

Lignende prosjekter

██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █
██████

████ ████ ██

██ █

Jakter du lignende boliger?

Lagre boligsøk hos oss, så gir vi deg beskjed så fort vi har en bolig som ligner denne. Før den legges ut på markedet.

På flyttefot? Slik gjør vi det enklere for deg

Skreddersydd flyttepakke

Vi fikser håndverkere, vask, pakking, lagring og transport, og legger ut for utgiftene underveis.

Hjelp med både kjøp og salg

Hos oss har du din egen rådgiver gjennom hele kjøps- og salgsprosessen.

Hjelp til finansiering

Vårt samarbeid med BN Bank sikrer deg rask og løsningsorientert hjelp, til konkurransedyktige betingelser.