Hva er forskjell på E-takst og verdivurdering?

26. januar 2023 av Krogsveen
Begrepene E-takst og verdivurdering benyttes ofte om hverandre, og alle er kanskje ikke helt klar over forskjellen. Det forklarer vi deg her.
Tidligere snakket vi kun om verdivurdering når vi refererte til boligens markedsverdi. Finanstilsynet etterlyste et strengere og bedre system for å utarbeide en verdivurdering, og i 2016 kom det som følge av det en ny bransjestandard. Norges største boligdatabase Eiendomsverdi utviklet det vi i dag kaller E-takst, som i dag er den gjeldende formen for verdivurdering.

Hva får du når megler gjør en verdivurdering av boligen?

Når du skal selge boligen eller hytta trenger du en verdivurdering. For å kunne gi en verdivurdering må megler se eiendommen. Før en befaring har megler på forhånd funnet frem relevante opplysninger om boligen, men du bør også tenkte over alt som kan være relevant å ta med i en salgsoppgave. Det kan være en utbedring eller mangel ved boligen som ikke nødvendigvis er synlig på en befaring. Men det kan også være noe som er unikt, som for eksempel at det ligger et flott badevann i nærheten, at solforholdene er ekstra gode på et spesielt sted på tomten, eller at det er samarbeidsvillige naboer.
I etterkant av møtet vil megleren sette en verdi på eiendommen som indikerer hva du kan forvente å selge for i dagens marked.
Vurderingen er basert på befaring i boligen, informasjon fra boligeier, statistikk for øvrige salg i området og meglers kjennskap til det lokale markedet.
En verdivurdering er uforpliktende og uten kostnad. Du vil som oftest få gode råd i forbindelse med salg av bolig når megler kommer hjem på befaring. I etterkant av møtet vil du motta en verdivurdering av megler, og kan deretter ta en avgjørelse på om du ønsker å benytte megleren til et eventuelt boligsalg.

Når trenger du da en E-takst?

Hvis du skal søke om refinansiering av boliglånet holder det ikke med en verdivurdering. Da krever banken en E-takst som ikke er eldre enn 6 mnd. Det er selve dokumentasjonen du mottar som vil skille om det er en verdivurdering eller en takst. Selve verdien boligen estimeres til vil være den samme. Jobben megler gjør for å sette en verdi på boligen vil også være lik, men det krever mer arbeid av megler å opprette selve dokumentasjonen på en e-takst enn en verdivurdering. E-takst er kun påkrevd ved refinansiering, og ikke ved boligsalg. Ønsker du en e-takst kun til finansiering og ikke salg av bolig tar de fleste meglerhus betalt for dette. Kostnaden vil ofte bortfalle hvis man på et senere tidspunkt inngår et salgsoppdrag med megleren som har laget E-taksten.
Foto: istock