Færre budgivere - større tilbud

1. november 2022 av Krogsveen
Oktober er historisk en svak måned prismessig. Prisene fortsetter å gå noe ned, etter en kraftig vekst gjennom pandemien.
Tilbudssiden har økt og det er en del mer å velge i for de som er på boligjakt. Det er lagt ut rekordmange boliger til salgs i oktober – hele 9% flere enn i fjor.
- Vi ser nå volum i markedet, som er ganske normalt med det som var før pandemiårene. Det har vært en økning i hele landet, i tillegg til storbyene, på boliger til salgs gjennom hele høst, sier Stian Kløfta som er administrerende direktør i Krogsveen.
Tiden det tar å selge en bolig holder seg fortsatt lav, kun 28 dager i gjennomsnitt fra boligen publiseres til den er solgt.
- Prisene på landsnivå ser ut til å gå ned med 1,5 prosent fra september til oktober. Antall omsatte boliger er ned med ca. 9% mot samme måned i fjor. Det er fortsatt bra bevegelse i markedet, men trenden er at det tar litt lengre tid å få solgt, sier Kløfta.

Fungerende boligmarked

Vi må tilbake til 2016 for å finne så lavt volum på antall omsetninger som i oktober. Det ligger an til et salgsvolum på rett i underkant av 8 000 solgte bruktboliger i oktober.
Antall unike budgivere har stabilisert seg, slik vi kan se av våre tall for dette. Det er fortsatt en del budrunder i Oslo, men det tar i snitt lengre tid å få omsatt bolig nå. Antall usolgte boliger har økt en del, som er et klart tegn på at det har vært litt mer usikkerhet i forhold til renteøkninger og generelt dyrere å leve i Norge og som har dempet kjøpelysten noe.
- Det er fortsatt et fungerende boligmarked, med tanke på siste renteøkning på 0,5%, og signaler om at styringsrenten skal videre opp med 0,5%. Vi begynner å se at inflasjonen avtar noe, som er et bra signal mot at renten kommer til å stabilisere seg, og den generelle kostnadsøkningen avtar i varer og tjenester, fortsetter Stian Kløfta.
Prisene på landsnivå ser ut til å gå ned med 1,5 prosent fra september til oktober. Antall omsatte boliger er ned med ca. 9% mot samme måned i fjor. Det er fortsatt bra bevegelse i markedet, men trenden er at det tar litt lengre tid å få solgt.
Stian Kløfta

Prisutvikling oktober

Boligprisene fra september til oktober ser ut til å gå ned med 1,5%. Oktober er normalt en svak måned for prisvekst på landsbasis. Nedgangen i prisene fortsetter inn i høsten - hvilket er som forventet.

Oslo-markedet øker

Tilbudssiden i Oslo-markedet har fortsatt å øke og er nå på et relativt høyt volum, historisk sett. Det er lagt ut rekordmange boliger til salgs i Oslo etter sommeren, som gjør at kjøperne har en del mer å velge blant.
I oktober måned ser det ut til at det blir lagt ut hele 15% flere boliger mot i fjor. Det vil bli solgt ca. 8% færre boliger i oktober mot i fjor og prisene vil synke ca -1,5% fra september til oktober.

Lovende fremtidsutsikter

Det forventes et høyt volum i markedet gjennom resten av året, og oppdragsinngangen har vært meget sterk gjennom oktober måned. Det er mange nye boliger som legges ut til salgs i november også.
Styringsrenten er på 2,25% og skal mest trolig ytterligere opp på neste rentemøte som er 3. november. Vi vil mest trolig ha en styringsrente på mellom 2,5-3%.
- Det spås en utflating av renter og priser gjennom vinteren, aktiviteten i markedet kan bli noe roligere gjennom vinteren, men skal mest trolig tilbake til normalen igjen når våren/sommeren kommer, avslutter Stian Kløfta.
Foto: Krogsveen