Skal du flytte? Slik forbereder du barna

17. juli 2023 av Krogsveen
Voksne mennesker har stort fokus på alt det praktiske rundt en flytteprosess. Midt oppe i alt dette må du ikke glemme barna og deres følelser.
Barn har et helt annet fokus enn deg selv. Tap av venner, samt det vante og det kjente som barnehage, skole, skolevei og den kjente lekeplassen. Barn vil som regel ha fokus på alt som går tapt når det faktisk går opp for dem at de skal flytte fra nært og kjært.
Barn kan også få en følelse av maktesløshet når flyttingen er bestemt. De har ingen innflytelse på selve beslutningen om å flytte. Ofte er det mamma eller pappas jobb som er årsaken.
Begynn derfor samtalene i det små – i god tid før dere skal flytte. På den måten kan du forberede barnet på at det skal flytte til et nytt hjem.

Barns reaksjon på flytting

Barn reagerer forskjellig, ut fra både alder, historie og de rammene barnet er oppvokst i. Barn under skolealder er den gruppen som erfaringsmessig takler flytteprosessen lettest.
Litt verre er det for barn i skolealder. Spenningen rundt det å komme til en ny skole og få nye skolevenner, overskygger det meste, mens tenåringen kan ende med å gjøre opprør mot foreldre eller foresatte.
De yngste barna er tryggest sammen med foreldrene. Dermed er de den enkleste gruppe å flytte med. Et godt råd kan dermed være å gjenta ofte enkle forklaringer på hvorfor foreldrene har valgt å flytte. Det finnes blant annet en rekke barnebøker som omhandler barn og flytting. Her finner du hvordan hovedpersoner på barnets egen alder, opplever det å flytte.

Ikke lov noe du ikke kan holde

Når alt er klappet og klart, og pakkingen skal starte, er det viktig å forklare barna at tingene deres skal først pakkes ned, for så å pakkes opp igjen i den nye boligen. Barna må ikke føle frykt for at eiendelene deres skal forsvinne.
I tillegg er det viktig å ikke love noe du ikke kan holde. Ikke gi barn et løfte om å få et kjæledyr dersom du ikke er absolutt sikker på at lovnaden blir gjennomført. Barn opplever løftebrudd sterkt, og kan dermed oppfatte deg som lite troverdig.

Behold barnas møbler ved flytting

For de minste barna er det heller ikke lurt å kjøpe ny seng eller møbler når du flytter. Behold de gamle og trygge møblene, slik at de raskt føler trygghet i sitt nye hjem. Bytte møbler kan dere gjøre senere.
Ofte kan det vært lurt å la noen passe barna på flyttedagen. Gjerne bestemor og bestefar, eller nære venner. På den måten unngår du at barnet ditt føler seg til overs eller i veien mens mor og far har det travelt. For det er travelt å flytte!

Skolebytte ved flytting

Hvordan opplever så barn i skolealder det å flytte? Spenningen rundt ny skole og nye skolekamerater vil overskygge alt. Skolen og skolevenner er noe av det viktigste i barns liv. Trivsel på skolen er ekstremt viktig.
Spørsmålet er om det lønner seg å flytte midt i den lange sommerferien, eller om det skal skje midt i et skoleår. Kanskje finnes det ikke noe fasitsvar.
Flytter du midt i skoleferien, kan du risikere at barnet blir gående store deler av sommeren uten venner eller skolekamerater. Samtidig kan barnet få god tid til å venne seg til tanken om det nye som venter. Det kan også være en fordel å starte på skolen, få en ny start, sammen med alle de andre som møter opp til første skoledag.

Lytt til tenåringen når du skal flytte

Tenåringen er vanligvis innforstått med hvorfor familien skal flytte. Likevel kan det å flytte være noe han eller hun absolutt ikke ønsker.
Ungdom kan miste sin møysommelig oppbygde sosiale tilhørighet, som i den alderen ofte er livets viktigste ingrediens. Kanskje må hun eller han til og med flytte vekk fra en kjæreste.
Reaksjonen kan være fullt opprør mot foreldre eller foresatte. Unngå derfor urealistiske oppmuntringer som «dette går fint» eller «tiden leger alle sår». Du skal heller lytte og forstå. På den måten viser du forståelse, og at du tar bekymringene på alvor.
Prøv derfor å samarbeide med tenåringen; finn løsninger på utfordringene, og ha respekt for følelser og ønsker som velter frem i barnet ditt.

Fiks barnas rom først

Den store dagen er kommet; dere skal flytte. Det betyr forandring for alle og enhver i familien. Tiden er inne for å tenke taktisk logistikk. Velg først å få orden i barnas rom. På den måten får barnet ditt tidlig en ordnet base i det nye hjemmet. Det gir både trygghet og ro.
Måltidene blir ofte glemt eller valgt bort, for det er så mye vi skal rekke. Gjør ikke det, dersom du flytter med barn eller unge. Sørg for både å overholde måltider og sengetider.
Mangler du overskudd til dette? Spør familie eller venner om de kan bidra. Forteller du hvorfor, får du trolig den hjelpen du trenger. Hvis ikke, bør det likevel prioriteres. Du kan også velge å sette bort oppgaver som pakking, lagring, flytting og transport. Hos Krogsveen tilbys slike tilleggstjenester til alle som kjøper eller selger bolig gjennom dem.

Tilvenningsperiode på skolen

Etter at flyttingen er gjennomført, kan du raskt komme i en situasjon der barnet ditt ikke er klar til å gå på skolen. Barnet må først venne seg til de nye omgivelsene før de klare til å «innta» en ny skole og en ny klasse.
Skolene regner med en tilvenningsperiode på rundt seks uker. Dersom barnet ikke har funnet seg til rette verken på skolen eller hjemme innen denne tiden, bør du vurdere å søke profesjonell hjelp.
Symptomer på at barnet ikke er tilpasset sine nye omgivelser kan være hodepine, magesmerter, depresjon eller innesluttethet. Karakterene kan bli dårligere, og i verste fall kan asosial oppførsel følge med. Eksempelvis med at barnet begynner å lyve, havne i konflikter med andre elever, eller stjele.

Kan flytting med barn være positivt?

Går det an å trekke en slutning på at det å flytte med barn kan være positivt? Selvsagt kan du det.
Det å flytte kan være en positiv prosess for hele familien dersom ting gjøres rett.
Alt samarbeid og all planlegging kan skape et godt samhold i primærfamilien. Kanskje flytter dere nærmere annen familie. Det kan også bli mer naturlig å snakke om følelser, meninger og forventninger.
Under flyttingen har foreldre og foresatte mulighet til å bli bedre kjent med sine barn og deres reaksjoner og følelser. Gjennomføres flyttingen på rett måte, kan dere oppleve at dere har fått mer selvstendige barn.
Kilde: Nettdoktor.no
Foto: istock