Boligkjøpere har mer og mer fokus på energimerking

3. november 2022 av Krogsveen
Skal du kjøpe bolig, men er usikker på hva fargekodene på energimerkingen betyr? Boligkjøpere blir mer og mer bevisste på energimerkingen før en handel.
Det bekrefter Henrik Berg, salgsleder for ny-boliger i Krogsveen.
- Veldig mange boligkjøpere registrerer at det finnes energimerking i annonsen og salgsoppgaven, når de skal kjøpe bolig. Med normale, lave strømpriser, som vi alltid har hatt, har ikke folk brydd seg særlig. Nå er det annerledes, sier Berg.
Fokuset har altså endret seg noe, men Berg påpeker at det fortsatt er beliggenhet og antallet soverom som teller mest når norske boligkjøpere skal velge bolig.
- Helt klart. Beliggenheten er viktigst. Deretter antallet soverom. Så kommer alt det andre etter hvert. Men folk er absolutt mer bevisste på energibruken i en bolig de skal kjøpe, enn tidligere, sier Henrik Berg.

Mer bevissthet i dag

Han opplyser at det også fra utbyggeres side nå er langt mer bevissthet i å bygge energibesparende.
- Utbyggerne av nye boligprosjekter, enten det er eneboliger eller leilighetsbygg, er bevisst på at boliger med grønn energimerking, altså bygg med beste isoleringsevne og bergvarme, betyr mer kvalitet og bedre priser, sammenlignet med bygg som har vedfyring og direkte elektrisk oppvarming. Slik var det ikke for noen år siden, sier Berg.
Henrik Berg, salgsleder Nybygg
Veldig mange boligkjøpere registrerer at det finnes energimerking i annonsen og salgsoppgaven, når de skal kjøpe bolig. Med normale, lave strømpriser, som vi alltid har hatt, har ikke folk brydd seg særlig. Nå er det annerledes.
Henrik Berg

Tips i salgsoppgaven

I Krogsveens salgsoppgaver får du lovpålagt energimerking av boliger, men som vedlegg til salgsoppgaven får du i tillegg tips og råd om eventuelle tiltak du kan utføre for å gjøre boligen mer energibesparende.
- Det er som oftest generelle tips om hvordan du kan forbedre boligen din – gjøre den mer energibesparende. I vedlegget kalles dette for «brukertiltak», forklarer Berg.
Energimerkingen ble innført gjennom et EU-regulativ i 2008.
- I starten så nok bransjen på dette som unødvendig, men etter hvert har vi lært at dette er viktig informasjon. Ikke minst i dag, når strømprisene har blitt som de er, sier Berg.

Grønt best – rødt dårligst

Men hva betyr så de forskjellige farge- og bokstavkodene som boligene merkes med?
Enkelt fortalt er en grønnmerket bolig den mest energibesparende boligen. Her finner de bergvarme, vannbåren varme eller jordvarme. Boligene er også bygget etter Tech-17-forskriftene, som er norske byggeforskrifter gjeldende i dag. Boliger som i dag blir bygget etter Tech 17 må ha balansert ventilasjonssystem.
En rødmerket bolig er eldre bygg med kun direkte elektrisk oppvarming, og/eller vedfyring.
Imellom grønn og rødfarget energimerking, vil du finne lys grønn, gul og oransje (SE FAKTA). Fargen forteller hvor mye gass eller elektrisitet boligen bruker til oppvarming. Så har hver farge en bokstavkode, som skal forklare hva som er gjort av eventuelle utbedringer i den klassifiseringen boligen er merket med.
- En energimerket Rød G-bolig finner du gjerne i eldre bygårder og eldre eneboliger som blir oppvarmet med elektriske panelovner og eventuelt vedfyring. Den har ikke vært gjenstand for utbedring som etterisolering, bytte av vinduer og dører, og slike ting. Den er den minst energibesparende boligen i markedet i dag. Du kan få en «bedre bokstav» dersom du bytter vinduer, dører eller etterisolerer, sier Henrik Berg.
- Enkelt sagt så betyr disse bokstavene hva slags energieffektivitet boligen har, som hvor mye du får ut av hver kilowatt med strøm du bruker, legger han til.

Mange grønne fordeler

Hva er så fordelen med å kjøpe en ny bolig med grønn energimerking, kontra en eldre bruktbolig med rød merking?
- Igjen vil jeg påpeke at beliggenhet viser seg å være viktigst når du skal kjøpe bolig, men når det er sagt, så finnes det en rekke fordeler med å kjøpe en nybygget bolig. For det første vil det være mange år før du trenger å gjøre vedlikeholdsarbeid. Det er også gunstig i forhold til miljøet, i og med at energibehovet er så lite. Det fleipes med at en grønnmerket, ny bolig vil kunne varmes opp av stearinlys og en god samtale, sier Berg.

Grønnere profil viktig

Han poengterer at alle nye bygg er energieffektive.
- Utbyggerne ønsker nå også å ha en grønnere profil, i tillegg til at mange møter grønne krav i en søknadsprosess. I større utbygginger vil man også gjerne ha løsninger der man lager energi selv, som for eksempel solceller, sier Berg.
Erfaringene viser også at kundene opplever kvaliteten på en grønnmerket bolig som bedre, enn om du får tilbud om en ny bolig som er oppvarmet med panelovner og vedfyring.
- Både utbyggerne, kundene og kommunene er veldig opptatt av dette her. Nybygg med bergvarme gir inntrykk av bedre kvalitet, og derav bedre pris, sier Berg.
Hvem henter så inn energimerkingen på boligen før salg?
Berg opplyser at det kan være forskjellige instanser som har ansvaret for innhenting av energimerkingen før salg.
- I OBOS får du energimerkingen rett fra forretningsfører. Selger du en enebolig, er det stort sett selger som må hente det inn. Det gjøres via nettsiden «energimerking.no». I enkelte tilfeller kan du også spørre takstmannen om å hente inn energimerkingen. På boligprosjekt er det utbygger eller arkitekt som har ansvaret for det. Viktig å vite er det at energimerking er lovpålagt, sier Henrik Berg.

Dette betyr energimerking av boligen din:

Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter.
Energikarakterengår fra A til G, og er basert på beregnet levert energi. Energikarakteren er et resultat av beregnet levert energi til boligen, eller bygningen, ved normal bruk.
Oppvarmingskarakterengis med en fem-delt fargerangering fra rødt til grønt, og rangerer boligen etter hvilket oppvarmingssystem som er installert.
En bygning med høyt beregnet energibruk, og tilhørende dårlig energikarakter, kan få en god oppvarmingskarakter, med for eksempel et biobasert oppvarmingssystem.
Omvendt kan et lavenergibygg få en god energikarakter, mens oppvarmingskarakteren vil bli dårlig dersom bygget kun har elektrisk oppvarming.
Grønt er beste oppvarmingskarakter, og gis der boligen eller bygningen har systemer hvor du kan bruke en høy andel av andre energivarer enn direkte oppvarming med elektrisitet, olje eller gass.
Bruk av kun fossilt brensel, og direkte bruk av elektrisitet, gir rød oppvarmingskarakter.
Imellom disse to, finner du lys grønn, gul og oransje oppvarmingskarakter (se varmekilder i tabellen under)
Karakteren er uavhengig av energibehovet i bygningen og av energikarakteren. Det er altså ingen sammenheng mellom energikarakteren og oppvarmingskarakteren.
Dette betyr de fem fargekodene i energimerkingen av boliger eller bygninger:
Grønn farge:
Vannbåren oppvarming med biokjel og elektrisitet som spisslast
Fjernvarme
Lys grønn farge:
Vannbåren oppvarming med varmepumpe fra berg/grunn/vann, termiske solfangere, og elektrisitet som spisslast.
Gul farge:
Vannbåren oppvarming med varmepumpe fra berg, grunn, vann og elektrisitet som spisslast.
Vannbåren oppvarming med pelletskamin, og elektrisitet som spisslast
Luft til luft varmepumpe og lukket vedovn, kombinert med direkte elektrisk oppvarming.
Termiske solfangere og luft til vann varmepumpe, kombinert med direkte elektrisk oppvarming.
Oransje farge:
Direkte elektrisk oppvarming og lukket vedovn.
Termiske solfangere, kombinert med direkte elektrisk oppvarming.
Rød farge:
Luft til luft varmepumpe, kombinert med direkte elektrisk oppvarming.
Kun direkte elektrisk oppvarming.
PS: Oppvarmingskarakteren gitt i tabellen er typiske verdier, og kan variere noe fra bygning til bygning.
HER kan du lese mer, og se tabeller om energimerking av boliger: https://www.energimerking.no