Nedgang i boligprisene i desember - men påfallende stabilt marked

4. januar 2024 av Krogsveen
Boligprisene sank med 0,9 prosent i desember 2023. Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,2 prosent.
I 2023 steg boligprisene i Norge med 0,5 prosent. Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4 218 068 kroner ved utgangen av desember.
- Boligprisene sank 0,9 prosent i desember, noe som ga en liten oppgang på 0,2 prosent sesongjustert. 2023 ender dermed som vi prognostiserte sist måned med en liten oppgang på 0,5 prosent. Med en vekst i konsumprisene i 2023 på mellom 4 og 5 prosent innebærer dette at bolig reelt sett har blitt billigere, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.
- Det er solgt nesten like mange boliger både i desember og i 2023 under ett som i 2022. Bruktboligmarkedet er påfallende stabilt til tross for den moderate prisutviklingen, sier Lauridsen.
- Rett før jul la vi frem vår prognose for boligprisene i år og vi venter en god vekst på 4 prosent gjennom 2024. Dette innebærer at vi også i år vil oppleve den såkalte januareffekten i boligmarkedet med en sterk oppgang i boligprisene i årets første måned. Vi tror det skal mye til for å rokke ved dette mønsteret, sier han.

God aktivitet og nedgang i usolgte boliger

I desember ble det solgt 3.018 boliger i Norge, noe som er 0,5 prosent færre enn tilsvarende måned i 2022.
I 2023 ble det solgt 90.732 boliger i Norge, noe som er 0,8 prosent færre enn i 2022.
I desember ble det lagt ut 3.199 boliger for salg i Norge, noe som 2,7 prosent færre enn i samme måned i 2022.
I 2023 ble det lagt ut 103.623 boliger for salg i Norge, noe som er 0,8 prosent flere enn i 2022.
- Omsetningen i bruktboligmarked i 2023 endte på nivå med 2022 og volumene er som årene før pandemien. Pandemiårene 2020 og 2021 skiller seg markant ut med en betydelig høyere omsetning i bruktboligmarkedet, sier Lauridsen.
- Gjennom desember har det også vært et fall i antall usolgte på markedet, og vi går ikke inn i 2024 med en unormalt stor tilbudsside, sier han.
Det tok i gjennomsnitt 62 dager å selge en bolig i desember opp fra 49 dager i november. Kortest salgstid hadde Stavanger m/omegn med 34 dager. Lengst salgstid hadde Tromsø med 111 dager.

Boliginvesteringene vil dra ned renten

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i desember hadde Asker og Bærum hvor prisene steg med 2 prosent.
Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Hamar /m Stange med en sesongkorrigert nedgang 0,2 prosent.
Den sterkeste utviklingen i 2023 har Stavanger m/omegn og Kristiansand og med en oppgang på 5,4 og 5,3 prosent.
Svakest utvikling i 2023 har Porsgrunn/Skien med minus 3,4 prosent etterfulgt av Bodø m/Fauske og Tromsø med nedgang på 3,2 og 2,9 prosent.
- Boligprisutviklingen i Stavanger og Kristiansand skiller seg betydelig ut fra resten landet, og Agder og Rogaland er de eneste områdene i Norge som kan få en liten oppgang i realboligprisene i 2023, sier Lauridsen.
- Vår store bekymring fremover er ikke knyttet bruktboligmarkedet, men til nyboligmarkedet. Konsekvensene av salgssvikten i nyboligmarkedet vil vi først se i 2025 og 2026, da det vil bli ferdigstilt historisk få nye boliger i Norge.
- Vår vurdering er at Norges Bank ennå ikke har tatt innover seg det som skjer i boligbyggingen og hva dette vil bety for norsk økonomi. Det er også et sjeldent stort sprik i anslagene for boliginvesteringene fra Norges Bank og SSB for tiden fremover.
- Mens SSB før jul la frem en prognose på -16,2 prosent i 2024 venter Norges Bank et fall på 6,4 prosent. SSBs prognose etter vårt syn er nærmere realiteten, og vi mener Norges Bank blir nødt til både å revurdere sin prognose og rentebane. Trolig blir de nødt til å sette ned renten allerede i mars, avslutter Lauridsen.
Kilde; Eiendom Norges pressemelding 4.1.24 www.eiendomnorge.no.
Lurer du på hvordan prisutviklingen har vært for ditt område? Det kan du sjekke her.