Nye regler for boligarealmåling fra 2024: Hva du bør vite!

4. desember 2023 av Krogsveen
Her er en oversikt over hva endringene for nytt arealmål innebærer for deg som skal kjøpe bolig.
Frem til nå har man benyttet seg av Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling, for oppmåling av bolig. Dette har vært den retningsgivende standarden for å sikre en enhetlig praksis i boligmarkedet. Med overgangen til ny arealstandard, skal man sikre en enklere forståelse for forbruker. «Areal og Volumberegninger for bygninger» ble publisert av Norsk Standard 26. oktober 2023 og trer i kraft på nye salgsoppdrag fra 1. januar 2024.
En god nyhet er at de grunnleggende prinsippene for oppmåling forblir de samme. Det er kun gjort noen få og små justeringer i hvordan den bygningssakkyndige skal måle, men arealbetegnelsene er flere og tydeligere. Det betyr at de samme standardene for hva som kan regnes som målbart areal vil fortsette å gjelde. Dette gir kontinuitet og forutsigbarhet for alle involverte parter.

Nye begrep for arealmål

De viktigste endringene er at de gamle begrepene P-ROM og S-ROM ikke lenger vil oppgis i markedsføringen og erstattes av BRA i nye kategorier. På den måten vil det bli enklere å forstå boligens reelle størrelse. Det er ikke krav til oppdatering til nye arealer på boliger som allerede er til salgs, så i en overgangsfase vil det være både nye og gamle arealbegreper.

Fra 1. januar 2024 vil de nye arealbegrepene være;

  • Internt Bruksareal (BRA-i): Alt areal innenfor din boenhet.
  • Eksternt Bruksareal (BRA-e): Alt tilhørende areal utenfor boenheten.
  • Innglasset Balkong (BRA-b): Areal av innglassede balkonger, inkludert verandaer eller altaner. Vegger mellom innglasset balkong og annet bruksareal regnes med i BRA-b.
  • Totalt Bruksareal (BRA): Summen av BRA-i, BRA-e, og BRA-b.
  • Terrasse- og Balkongareal: Måles til innsiden av rekkverk eller lignende avgrensninger. Inkluderer åpne verandaer eller altaner.
  • Areal med Lav Himlingshøyde (ALH): Ikke måleverdige gulvarealer på grunn av skråtak og lav himlingshøyde. Måles sammen med BRA, og utgjør boligens totale gulvareal (GUA).
Ikke måleverdige arealer som skyldes skråtak med lav himlingshøyde kan ha stor verdi, og til nå har det ikke vært greit å måle og benevne disse. Dette er nå endret og vil gi et mer sannferdig uttrykk av boligens faktiske bruksareal.
Arealer som ikke er måleverdige på grunn av lav himlingshøyde kan nå måles på samme måte som BRA, men det sees altså bort i fra kravet til himlingshøyde.

Hva betyr de nye reglene for deg?

For deg som boligkjøper gir disse endringene en mer nøyaktig beskrivelse av boligens faktiske størrelse og bruksområder. Du vil få en bedre forståelse av inndelingen av boenheten og utnyttelsen av utendørsarealer.
Selv om det kan ta litt tid å tilpasse seg de nye standardene, er målet å skape mer presise og moderne målemetoder for boligareal. Dette vil gi deg som forbruker økt trygghet og bedre informasjon når du vurderer å kjøpe en bolig.

Her er et eksempel på en plantegning med nye arealbegreper;
Vil du vite mer?