Økt trygghet og lettere oppstart med Krogsveens trainee- og fullmektigprogram

2. juli 2024 av Krogsveen
I Krogsveen ønsker vi at studenter og nyutdannende eiendomsmeglere skal få en trygg og best mulig start hos oss.
Krogsveen har lang erfaring med studentkvelder og rekruttering av traineer fra eiendomsmeglerstudiet på BI. Irene Henriksen har tidligere jobbet som eiendomsmegler og jobber nå i fagavdelingen hos Krogsveen. Hun har ansvar for opplæringsprogrammet for alle traineer og førsteårs eiendomsmeglerfullmektiger som starter opp i Krogsveen.
For å gjøre oppstarten for nyutdannede meglere enklere, skreddersydde Irene i 2020 en opplæringsplan, som nå roses opp i skyene av dem som nylig har vært gjennom det.
 
Vi ønsket å skaffe de nyutdannede trygghet og kompetanse på veien mot megleryrket. Rett og slett klargjøre dem på best mulig måte for den dagen de skal stå på egne ben.
Irene Henriksen

Krogsveen har en stor kundedatabase

Programmet for traineer består av fysiske og digitale samlinger, som innebærer gruppemøter med erfaringsutveksling og opplæring, i blant annet innhenting av lovpålagt informasjon og skriving av salgsoppgaver. På siste del av kurset får de også opplæring i hvordan de skal booke egne kundemøter og bygge egen kundeportefølje.
Meglerfullmektigene får mer spisset opplæring innen fag. Alt de gjør skal omfatte god meglerskikk.
- I tillegg går vi mer direkte inn på dette med salg. Krogsveen har en veldig stor kundedatabase og mange kunder å følge opp. Dette er langsiktig arbeid, og de som virkelig tar tak i dette, lykkes raskere, påpeker Irene.
I megleryrket, som i mange andre yrker, er teori og praksis to vidt forskjellige ting.

Beste oppfølging i meglerbransjen

Også første-års fullmektiger får et spesialdesignet oppfølgingsprogram av Irene Henriksen.
- Studentene som får trainee-stillinger i Krogsveen får sitt eget program. Når de er ferdig på skolen, går de videre i programmet som er utviklet for første-års fullmektiger. På denne måten får de tilpasset opplæring, og får den oppfølgingen vi mener er den aller beste i bransjen, sier Irene.

Traineer tilbys praksisplass

Studenter i trainee-stillinger blir tilbudt praksisplass på et av kontorene hos Krogsveen. Der får de bistå med backoffice-arbeid, som det å innhente lovpålagt informasjon, skrive utkast til salgsoppgaver og være med erfarne meglere på kundemøter og visninger. På den måten får ferske megleraspiranter erfaring med jobben som skal gjøres inne på kontoret og i kundetreffpunkter.
En trainee jobber vanligvis en eller to dager per uke på et Krogsveen-kontor. I tillegg får de oppfølging gjennom felles samlinger på Krogsveens hovedkontor her på Fornebu.

Målet er å bli trygge

Samlingene er svært populære. Her får meglerstudentene møtes i et felles rom, med erfaringsutveksling og relasjonsbygging, samt at de blir godt kjent med hverandre. De følges opp i grupper.
- Målet er at de skal skaffe seg praksiserfaring, og bli tryggere fra første stund, og er et hestehode foran når de skal stå på egne ben som fullmektiger. Og tilbakemeldingene fra studentene har vært veldig gode, sier Irene.

Eksamenshjelp fra Krogsveens advokat

Krogsveen tilbyr også eksamenshjelp i jus, der advokat Sigurd Bøe Sletten fra fagavdelingen bistår studentene før de skal opp til eksamen.
-Vi tar for oss de viktigste temaene som vektlegges i pensum og diskuterer løsninger på tidligere gitte eksamensoppgaver. Avslutningsvis gir jeg studentene mitt løsningsforslag, ved å forklare på en enkel måte hvilke paragrafer de skal vise til, og hvordan de skal tolke loven, sier Sigurd.
Sigurd Bøe Sletten hjelper Krogsveens traineer med eksamenshjelp.

En av dem som hadde godt utbytte av eksamenshjelp fra advokat Sigurd Bøe Sletten var Marte Skui Larsen. Hun har akkurat startet på sitt andre fullmektigår på Bekkestua, der hun har jobbet siden hun startet som trainee.
Da hun deltok på Krogsveens eksamenshjelp, hadde hun nylig vært med på en visning på en bolig med skjeggkre, og var derfor nysgjerrig på om det var en betydelig mangel ved boligen. Sigurd forklarte hvorfor skjeggkre ikke gir grunn til å heve et kjøp, noe Marte husket godt da hun fikk spørsmål om dette på eksamen. Hun var en av fire studenter på hele kullet som svarte riktig på spørsmålet om skjeggkre og konsekvens ved mangelskrav fra kjøper.
For Marte har programmet vært helt ideelt.
-Det å møte andre fullmektiger har vært spesielt bra med programmet. Her utveksler vi erfaring, har salgstrening og lærer hvordan vi skal opptre på visning, i kundermøter og i telefonsamtaler.
Marte Skui Larsen er andreårs fullmektig på Bekkestua. Hun har god erfaring med Krogsveens trainee- og fullmektigprogram.
-Jeg fikk muligheten som trainee på Bekkestua fordi Unn Cecilie Raastad, som jobber med HR og rekruttering i Krogsveen, mente jeg ville passe perfekt inn i miljøet og markedet der. Hun er en god menneskekjenner, for her har jeg trivdes fra første stund. I tillegg til god opplæring og verdifull erfaringsutveksling med andre fullmektiger gjennom fullmektigprogrammet, har jeg også fått god oppfølging på avdelingen.
Det har bidratt til at Marte har fått en god start på sin meglerkarriere.
-Gjengen jeg jobber med her har hatt mye å si. De har det gitt meg verdifull læring og selvtillit.
Nå er hun trygg på seg selv som megler og kan med hånda på hjertet si at hun har valgt riktig yrke.
-Vi er som en familie i Krogsveen. Du står aldri alene. Det er trygt og bidrar til både lyst og motivasjon, sier Marte Skui Larsen.

Programmet har en faglig del og praktisk del

Irene Henriksen presiserer at en meglerfullmektig i langt større grad enn en trainee skal stå på egne ben.
- Du skal skaffe deg egne oppdrag og avholde egne kundemøter, i tillegg til å gjennomføre budrunder og salg. En helt vanlig meglerhverdag, sier hun.
Programmet hun har skreddersydd , er lagt opp med en faglig del og en praktisk del. Den faglige delen består av fag, systemlære og konsept. Den praktiske delen består av erfaringsutveksling og salgstrening. «Elevene» lærer også å bygge opp sin egen kundeportefølje.
- Målet er at de skal lykkes raskt, prestere bra og i tillegg få erfaring med hva god meglerskikk er. I tillegg skal de lære å bruke de gode verktøyene og konseptene som Krogsveen har og vi lærer dem å sette seg personlige mål - både delmål og de mer langsiktige, sier Irene.

Gode tilbakemeldinger

I første halvår av programmet møter hun meglerfullmektigene én gang per måned, i tillegg til oppfølging én gang i måneden, slik at de snakker med hverandre annen hver uke.
- På disse møtene går vi gjennom statusog utfordringer de møter i hverdagen. I andre halvår møtes vi hver sjette uke, med oppfølging hver tredje uke. Da går vi også gjennom status, og hvordan det har gått med dem på generell basis. Responsen har vært god. Tilbakemeldingene likeså, presiserer Irene.

Trengte noen å sparre med

Iselin Knudsen hos Krogsveen Hasle valgte å delta på fullmektigprogrammet for førsteårsstudenter i 2021, selv om hun var andreårsfullmektig. Den gang jobbet hun i Krogsveen Fyllingsdalen i Bergen.
Det skjedde på eget initiativ og i dialog med daglig leder.
- Den gang var det viktig for meg å ha noen å sparre med. Hverdagen på kontoret vårt var travel. Derfor ønsket jeg noen å sparre ytterligere med, få enda raskere og bedre oppfølging, og tilhøre en arena der jeg kan komme med spørsmål om råd og hjelp. Irene er veldig dyktig på dette. I tillegg var fellesskapet med de andre fullmektigene viktig for meg, sier Iselin.
Iselin Knudsen jobber som eiendomsmegler på Hasle. Hun er glad for at hun deltok på fullmektigprogrammet da hun startet i Krogsveen.

Sikrer kompetansenivået

Irene Henriksen er glad for at programmet blir tatt så godt imot av de ferske meglerne. Resultatene taler for seg.
- Den tette oppfølgingen gir dem fantastisk erfaring og kompetansepåfyll. Den sikrer kompetansenivået, men også at de er innforstått med hva ledelsen i Krogsveenog kundene forventer av dem, sier Irene Henriksen.