Rekordvekst i leieprisene i andre kvartal

27. juni 2024 av Krogsveen
Lav boligbygging gir færre utleieboliger, og høyere rente øker kravet til avkastning for utleier. Dette påvirker leieprisene. Les saken fra Eiendom Norge her.
Leieprisene i de fire store byene steg med 3,8 prosent i andre kvartal 2024. Det siste året har leieprisene steget med 7,7 prosent.
- Eiendom Norges utleieboligprisstatistikk viser en rekordsterk vekst i leieprisene i andre kvartal 2024, og det med god margin for et andre kvartal i utleieboligprisstatistikkens historie, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.
Administrerende direktør, Henning Lauridsen i Eiendom Norge. Foto: Astrid Pedersen
- Leieprisene begynte å stige kraftig ut av ut av pandemien i andre kvartal 2022. Siden da har leieprisene steget med hele 17,8 prosent, sier han.
- Med rekordlav boligbygging, svak utvikling i realboligprisene, fortsatt høy rente, høyt skattetrykk, samt regjeringen og SVs foreslåtte skadelige reguleringer av leiemarkedet, venter vi dessverre at leieprisene vil fortsette å stige mye fremover.
- Det er også verd å merke seg at høyere rente også gir høyere leiepriser, fordi det øker avkastningskravet til utleierne, en effekt som gradvis manifesterer seg i leieprisene. Norges Bank skaper altså inflasjonen de forsøker å bekjempe, sier han.

Størst vekst i Oslo og Trondheim

Sterkest utvikling i andre kvartal hadde Oslo og Trondheim med en oppgang 4,3 prosent etterfulgt av Bergen med 3,5 prosent.
I Stavanger og Sandnes falt leieprisene tilbake med 5,3 prosent.
- Det er svært sterk årsvekst i leieprisene i alle byene bortsett fra Stavanger og Sandens, hvor årsveksten nå er negativ på 2,7 prosent. Til tross for dette har leieprisene her hentet inn igjen hele fallet under oljebremsen 2014/15. Det er imidlertid for tidlig å si om fallet nå er et trendbrudd i oljehovedstaden eller kun en sesongeffekt, forteller Lauridsen.
- I de øvrige byene er det imidlertid ingen tvil om styrken i leiemarkedet og den er sterk, sier han.

Stabilt utbud

Antall boliger til leie på Finn.noi de store byene ved utgangen av andre kvartal 2024 var 3144.
- Dette er stabilt med sist kvartal og litt høyere enn vi har sett de siste årene, sier Lauridsen.
Av disse er 1755 i Oslo, 418 i Bergen, 616 i Trondheim og 355 i Stavanger/Sandnes.
- Utbudsdataene fra Finn.nonå og sammenlignet før pandemien tyder på det færre utleieboliger tilgjengelig nå enn for fem år siden. Inn i sommeren er det i Stavanger/Sandnes og Bergen at utbudet er redusert sammenlignet med før pandemien, sier Lauridsen.
- Utbudsdataene fra Finn.no nå og sammenlignet før pandemien tyder på det færre utleieboliger tilgjengelig nå enn for fem år siden. Inn i sommeren er det i Stavanger/Sandnes og Bergen at utbudet er redusert sammenlignet med før pandemien, sier Lauridsen.

SV snik-innfører husleieregulering

Regjeringen ble sist uke enig med SV om revidert budsjett.

SV fremforhandlet også et flertall for tre forslag til regulering av leiemarkedet, henholdsvis at følgende skal skrives inn i husleieloven:
- En hovedregel om at husleieavtaler ikke skal være tidsbestemte.
- En rett for leieren til å forlenge en tidsbestemt leieavtale når den løper ut.
- En ufravikelig oppsigelsesrett for leieren.
- Forslaget er åpenbart utført med gode intensjoner, men konsekvensene av dette for leiemarkedet vil være store. Trolig vil det redusere tilbudet av utleieboliger i Norge betraktelig, fordi det i praksis er en snikinnføring av husleieregulering.
- Med dagens husleielov har utleier mulighet til å justere leien til markedsleie hvert tredje år. Når tidsubestemte kontrakter blir hovedregelen, forsvinner utleiers mulighet til å justere leien til markedsleie automatisk, forteller Lauridsen.
- I praksis er dette en husleieregulering sammenlignet med dagens situasjonen, fordi det ikke gis adgang til å justere leien etter markedet etter tre år. Dette vil får stor betydning hvordan både bankene og eiere vil vurdere utleieboliger som en investering, og trolig vil forslaget få store konsekvenser for utbudet av utleieboliger i Norge, avslutter Lauridsen.

Om Eiendom Norges utleieboligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi, FINN og profesjonelle utleieaktører.
Statistikken utarbeides av Eiendomsverdi med data fra FINN, Utleiemegleren, Heimstaden, Krogsveen, Quality Living, Sem & Johnsen og USBL.