Ekspertrådet: Selge sjøhytta nå, dersom du vurderer salg

17. mars 2022 av Krogsveen
I 2021 ble det tinglyst 14951 overdragelser av fritidsboliger i Norge, noe som er en økning på 2,5 prosent fra året før.
Den største omsetningsveksten skjedde nær alpinanleggene, innenfor en radius av seks kilometer. Her ble det tinglyst 5,6 prosent flere hyttesalg enn i 2020.
Innlandshyttene hadde en nesten tilsvarende vekst med 5 prosent.
Til tross for stor etterspørsel ble det tinglyst kun 0,2 % flere sjøhytter i 2021 enn i 2020.
Det stemmer da også godt med erfaringene som Krogsveens eiendomsmeglere rundt Oslofjorden rapporterer fra fjoråret; etterspørselen er enorm, og tilbudet relativt lavt, noe som har medført til sterk prisvekst.
Hytter har derfor hatt en sterk prisvekst de siste to årene. Kvadratmeterprisen for alle landets hytter var i snitt 8,9 prosent høyere i 2021 enn året før.
Det relativt beskjedne tilbudet av fritidsboliger i markedet, har ført til at folk på jakt etter hytte, ser seg om etter muligheter for å bygge ny hytte.
I 2021 ble det registrert i alt 6918 igangsettingstillatelser for hytter. Dette er 42 prosent høyere enn 2020, og 32 prosent høyere enn et normalår som 2019.
Hva er så årsaken til veksten?
Prognosesenteret anslår at årsaken er pandemien, kombinert med fortsatt lave renter.
Mange har oppdaget hyttekontoret, og antallet utenlandsreiser var også sterkt redusert i 2021. Løsningen for mange var kjøp eller bygging av egen feriebolig i Norge.

Hva skjer i 2022?

Prognosesenteret forventer færre omsetninger i år, og nullvekst i prisene. For tiden preges markedet av et svært lavt tilbud, både på fjell og ved sjø. Samtidig er fortsatt etterspørselen stor.
Økte boliglånsrenter, høye strømpriser og stigende generell inflasjon kan komme til å dempe etterspørselen. Den usikre internasjonale situasjonen med invasjonen i Ukraina og ytterligere polarisering mellom øst og vest, kan skape økt usikkerhet også i Norge. Det pandemien har vist oss, er at usikre tider får nordmenn til å vende blikket innover til vårt eget nærområde. Derfor kan den geopolitiske situasjonen paradoksalt nok bidro til fortsatt stor aktivitet i markedene for hytter og boliger i Norge.
Det er i hvert fall lite som tyder på at etterspørselen etter hytter vil reduseres vesentlig. Veldig mange bedrifter og ansatte har fått smaken på hjemmekontor og en mer fleksibel arbeidshverdag. Dette gjelder spesielt innenfor den typiske hyttemålgruppen, som inneholder blant annet barnefamilier med god råd, og som har jobb i det private næringsliv.
Prognosesenteret påpeker at hyttemarkedet også hadde stor aktivitet før pandemien kom til Norge i mars 2020.
Skal du selge eller kjøpe hytte ved sjøen? Ifølge Krogsveens eiendomsmeglere rundt Oslofjorden, som er Norges klart største sjøhyttemarked, er etterspørselen fortsatt stor, tilbudet lavt, og prisene høye.
Det som er spesielt for de mest attraktive kystområdene er at det stort sett ikke gis byggetillatelser lenger. Derfor blir kysthytter rundt Oslofjorden stadig mer å regne for et knapphetsgode, på linje med attraktiv kunst eller sjeldne metaller.
Ubalansen i markedet fører, ifølge Prognosesenteret, trolig til fortsatt prisvekst på fritidsboliger langs kysten, og det er områdene på begge sider av Oslofjorden, fra Hvaler i sør-øst til Kristiansand i sør-vest, som er prisledende i kategorien sjøhytter.
Ekspertrådet er derfor å selge sjøhytta nå, dersom du vurderer salg.