poster

Slik vinner du budrunden

7. januar 2018

Når du har bestemt deg for at «denne boligen vil jeg ha», kommer det som de fleste synes er det mest nervepirrende ved hele kjøpsprosessen – å gi bud. En budrunde kan være like vanskelig enten markedet er hett og med mange budgivere, eller om det er kjøpers marked med færre eller ingen andre budgivere. Derfor er det lurt å holde hodet kaldt og forberede seg godt – uansett hvordan boligmarkedet er.

Cathrine Wæraas Temmerud
av Cathrine Wæraas Temmerud
Direktør for marked, fag og kompetanseutvikling
Del

Sjekk ut prisnivå

Det å gjøre seg kjent med prisnivået og hva ulike boliger har blitt solgt for i det området hvor du er på boligjakt, er absolutt å anbefale. Det er lurt å lese seg litt opp om prisutviklingen i markedet generelt (les mer om prisutviklingen her) og spesielt i det området hvor du skal kjøpe bolig. Her kan du få en god innsikt ved å via våre månedlige nyhetsbrev med prisstatistikk, eller på krogsveen.no hvor du finner informasjon om boligprisutviklingen. Din lokale Krogsveen megler har også god oversikt over prisnivået og kan hjelpe deg med å forberede budgivningen.

Ha et bevisst blikk på prisantydningen

Prisantydningen blir satt av megler som ifølge god meglerskikk skal foreta en selvstendig vurdering ut ifra sin faglige kunnskap om markedet. Samtidig ligger det en viss taktisk vurdering bak prisantydningen, for eksempel at den settes noe lavt for å få flere på visning. Omvendt kan det være satt noe høyt på grunn av selgers forventninger. I et kjøpers marked kan det være mulig å få boligen til under prisantydning, i alle fall hvis den er satt noe høyt. Så din vurdering av riktig pris på boligen må være med i beregningen når du forbereder budgivningen.

Planlegg både første og siste bud

Før du gir ditt første bud er det viktig at du også har bestemt deg for hva som skal være ditt din øvre grense eller ditt siste bud. Du bør ha klar din øvre grense før budrunden starter.
Vurdering av øvre grense må være farget av både hvor høyt du har råd til å gå og hva du vurderer er den riktige markedsprisen for boligen. Det er ikke heldig hvis en annen ivrig budgiver gjør at du lokkes til å betale en for høy pris. Samtidig kan det faktum at mange byr på en bolig tale for at det er det er snakk om en attraktiv bolig som markedet er villig til å betale godt for.

Les mer om budgivning i kjøpers marked her

Gjennomføring av budrunden

Før budrunden bør du spørre megler om hvor mange som står på listen og hvor mange potensielle budgivere det er. Han vil kanskje svare deg litt taktisk her, men du får uansett et bilde av hvor stor konkurransen er. Husk også at du kan spørre megler til enhver tid i budrunden om hvor mange budgivere som er med fortsatt. Dette kan hjelpe deg i dine videre taktiske vurderinger.

Skriftlig - alltid

Alle bud skal være skriftlige. Enten som mail, tekstmelding eller via Krogsveens budapp .

Det første budet er alltid enten utfylling av manuelt budskjema eller via elektronisk skjema med elektronisk signatur. Senere budforhøyelser kan være via sms eller mail, alt etter hvilken instruks du får fra megler. Slik må det være for at megler skal kunne dokumentere budrunden i etterkant. Megler skal også kontrollere din identitet og vil derfor be om kopi av sertifikat eller annen godkjent legitimasjon. Så ha dette klart.

Det er megler som bestemmer hvordan budrunden skal legges opp. Som regel vil megler sende ut en sms med i forkant av budrunden slik at du er forberedt på gangen i budgivningsprosessen og hvilke regler som legges til grunn. En ufravikelig regel er at ingen bud kan godtas av selger før kl 12.00 dagen etter siste visning. Etter kl 12 opereres det som regel med 30 minutters frist på budene.

Sjekk ordlyden i budskjema nøye slik at du fyller ut dette riktig. Navn og telefonnummer på din bankkontakt er viktige opplysninger. Videre er ønsket overtakelse en del av budet ditt.

Det kan være lurt å sjekke selgers forventning om overtakelse med megler på forhånd.

Vær tilgjengelig på mail eller telefon når budrunden pågår eller ha en stedfortreder hvis dette ikke er mulig.

Forbehold i budrunden – er det tillatt?

Ja, det er tillatt å legge inn forbehold når du gir bud. Forbeholdet må gis sammen med budet. Forbehold kan eksempelvis være at du ønsker å kjøpe bolig inkludert hvitevarer, snøfres og plenklipper, forbehold om finansiering og salg av egen bolig til en viss pris.

Alle slike forbehold kan gjøre at selger foretrekker bud fra en annen budgiver fremfor ditt bud, så forsøk å avklare mest mulig på forhånd. Da blir du en mer attraktiv budgiver.
Selger står fritt til å godta et lavere bud uten forbehold.

Ikke gå inn på noe du vet du ikke kan oppfylle. For idet selger har akseptert ditt bud og du får melding om dette er det inngått en bindende avtale. Du er da eier av boligen og vil stå økonomisk ansvarlig for eventuelt resalg dersom du ikke klarer å gjennomføre kjøpet.

I Norge har vi ingen angrefrist etter at bud er akseptert av selger.

Lykke til i budprosessen!

Cathrine Wæraas Temmerud
Direktør for marked, fag og kompetanseutvikling

Cathrine Wæraas Temmerud