Slik vinner du budrunden

6. januar 2021 av Krogsveen
En budrunde er spennende. Har du forberedt deg godt og holder fokus, har du store sjanser for å få kjøpt drømmeboligen. Her gir vi deg de gode rådene.
Selve budrunden er det mest spennende under hele boligreisen – når drømmeboligen bare er noen tastetrykk unna å bli din. Derfor er gode forberedelser viktig, samt at du bør holde hodet kaldt under budgivningen.

Cathrine Wæraas Temmerud er direktør for marked, fag og kompetanseutvikling i Krogsveen. Den erfarne direktøren har tre tiår bak seg i meglerselskapet hvor hun selv startet som megler. Her gir hun deg de beste rådene for de aller mest spennende øyeblikkene i din boligreise – nemlig budrunden.
Cathrine Wæraas Temmerud

Sjekk prisnivået

Under en boligjakt er det lurt å sjekke prisnivået i det området du jakter drømmeboligen. Hva har ulike boliger blitt solgt for tidligere?
Det er også lurt å undersøke prisutviklingen i markedet, og spesielt i området der du vil kjøpe bolig. Ta kontakt med din lokale Krogsveen-megler. Megleren er lokalkjent, og har god, faglig oversikt over prisnivået.
Via Krogsveens nyhetsbrev, eller på krogsveen.no kan du også få god innsikt over boligprisutviklingen.
Med disse hjelpemidlene kan du på en god måte forberede deg til en budrunde.

Vær bevisst prisantydningen

Prisantydningen på en bolig blir satt av megler, som ifølge god meglerskikk skal foreta vurdering ut fra sin faglige kunnskap om markedet. Bak en meglers prisantydning ligger det imidlertid også en viss taktisk vurdering. En litt lavere takst, vil få flere på visning.
Men en megler kan også sette prisen noe høyt – på grunn av selgers forventning.
I et kjøpers marked kan det være mulig å få kjøpt en bolig under prisantydning – mest fordi prisen er satt for høyt. Din vurdering av riktig pris på boligen må være med i beregningen når du forbereder budgivningen.

Planlegg første og siste bud

Før du legger inn ditt første bud, bør du bestemme deg for øvre grense, eller det som blir ditt siste bud. Hvor høyt kan du gå?
Din øvre grense bør være avklart før budrunden starter.
Din vurdering av øvre grense er avhengig av to ting: Hvor høyt har du råd til å gå, og din vurdering av rett markedspris.
Ikke la deg lokke av en annen ivrig budgiver til å betale for høy pris.
Samtidig skal du også være klar over at mange budgivere betyr at boligen er attraktiv. Ja, så attraktiv at markedet er villig til å betale godt.

Gjennomføring av budrunden

Før budrunden bør du hente informasjon fra megler om hvor mange som står på listen – altså hvor mange potensielle budgivere som finnes på din drømmebolig. Kanskje får du et taktisk svar. Uansett får du et bilde av hvor stor konkurransen er på nettopp denne boligen.
Underveis i budrunden kan du også spørre megler om hvor mange som fortsatt er med i budrunden. Dette kan være til stor taktisk hjelp videre i budrunden.

Kun skriftlige bud

Uten unntak – alle bud skal være skriftlige. Enten via e-post, tekstmelding på telefon, eller via Krogsveens budapp.
Ved ditt første bud fyller du enten ut et manuelt budskjema, eller et elektronisk skjema med elektronisk signatur.
Øvrige bud kan sendes via SMS på din telefon, eller e-post. Bli enig med megler om hvordan du kan gjøre det, slik at megleren skal kunne dokumentere budrunden i etterkant.
Eiendomsmegleren skal også sjekke din identitet, og vil derfor be om godkjent legitimasjon. Ha derfor dette klart.
Eiendomsmegleren bestemmer hvordan budrunden skal legges opp. Vanligvis vil megleren sende ut en SMS i forkant av budrunden, slik at du er forberedt på gangen i budprosessen, og hvilke regler du må forholde deg til.

Den ufravikelige regelen

En ufravikelig regel er at ingen bud kan godtas av selger før klokken 12.00, dagen etter siste visning. Etter klokken 12.00, opereres det vanligvis med 30 minutters akseptfrist.
Derfor: Sjekk nøye ordlyden i budskjemaet, slik at du fyller ut dette på rett måte. Navn og telefonnummer til din bankkontakt er viktige opplysninger som megler må ha. Videre er «ønsket overtagelse» en del av budet ditt.
Det kan også være lurt å sjekke selgers forventning om overtagelse med megler, før du legger inn bud.
I tillegg: Vær alltid tilgjengelig på telefon eller e-post under en budrunde.
Forbehold i budet – er det lov?
Svaret er ja. Det er tillatt å legge inn forbehold når du gir bud på en bolig. Forbehold legges da inn sammen med budet.
Eksempler på forbehold:
- Ønsker å kjøpe inkludert hvitevarer
- Ønsker å kjøpe boligen møblert
- Du vil ha med snøfreser og/eller plenklipper
- Forbehold om finansiering
- Forbehold om salg ev egen bolig til en viss pris
Forbehold som dette kan føre til at selger ønsker å selge til en annen budgiver. På forhånd bør du derfor avklare mest mulig om de forbehold du ønsker å legge ved budet ditt. Da blir du en mer attraktiv budgiver, fordi selger står helt fritt til å godta et lavere bud – uten forbehold.

Aksept av ditt bud = bindende avtale

En liten påminnelse helt til slutt: Ikke gå inn på en avtale du vet du ikke kan oppfylle. Idet selger har akseptert ditt bud, og du får melding om dette, er det inngått en bindende avtale.
Du er, fra det øyeblikket du får aksept på budet, eier av boligen, og er da økonomisk ansvarlig for et eventuelt re-salg dersom du ikke klarer å gjennomføre kjøpet av boligen.
Viktig å huske: I Norge er det ingen angrefrist etter at bud på bolig er akseptert av selger.
Lykke til i budprosessen!
Foto: istock
Redaksjonen har ansvaret for Magasinet i Krogsveen. Her produseres det innhold til alle som interesserer seg for bolig og boligmarkedet.

Kontakt oss gjerne om tips til innhold, tilbakemeldinger eller andre innspill: marked@krogsveen.no
0