Svak prisutvikling i september, men bedre enn ventet

4. oktober 2023 av Krogsveen
Slik det ser ut vil den nominelle boligprisutviklingen i 2023 trolig ende rundt null, så en nominell nedgang i september på 0,2 % er en god nyhet!
Sett i lys av de mange renteøkningene som har vært, er det oppsiktsvekkende at vi ikke har fått en svakere boligprisutvikling før nå, sier Administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge. Slik det ser ut for øyeblikket vil den nominelle boligprisutviklingen i 2023 trolig ende rundt null, så en nominell nedgang i september på 0,2 % er en god nyhet.

Så langt i år har boligprisene i Norge steget med 3,7 prosent, mens boligprisene sank 1,9 prosent i september. Selv om sesongjusteringen viser en nedgang på moderate 0,2 prosent, så er dette den nest svakeste september-måneden i boligprisstatistikkens historie. Det er bare i 2022 vi har hatt en svakere utvikling i en september-måned, sier Lauridsen.


- I september satte Norges Bank opp renten ytterligere og åpnet for muligheten for en økning til i desember. Den siste kan Norges Bank avlyse, da de allerede har lagt grunnlaget for fremtidig finansiell ustabilitet og lavkonjunktur ved å tvinge boligbyggingen til de laveste nivåene siden bankkrisen.

- Nå må Norges Bank roe seg, og de må også ta hensyn til stabil produksjon og sysselsetting i rentesettingen slik sentralbankloven krever, sier Lauridsen.

God aktivitet, tross svak prisutvikling

I september ble det solgt 9.091 boliger i Norge, noe som er 7,2 prosent færre enn tilsvarende måned i 2022.

Så langt i år er det solgt 73.269 boliger i Norge, noe som er 0,3 prosent flere enn i samme periode i 2022.

I september ble det lagt ut 11.158 boliger for salg i Norge, noe som er 4,8 prosent færre enn i samme måned i 2022.

Så langt i år er det lagt ut 84.927 boliger i Norge, noe som er 4 prosent flere enn i samme periode i 2022.

- Aktiviteten i bruktboligmarkedet er stabil, tross skiftet i prisutviklingen de siste to månedene. Siden før sommeren har det også vært en sterk vekst i antall nye boliger på markedet, men denne trenden på tilbudssiden er nå i ferd med å avta, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 40 dager å selge en bolig i september opp fra 38 dager i august. Kortest salgstid hadde Oslo og Kristiansand med 26 dager. Lengst salgstid hadde Hamar m/Stange med 64 dager.

Norges Bank må roe seg

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i september hadde Stavanger m/omegn hvor prisene steg med 0,6 prosent.

Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Bodø m/omegn med en sesongkorrigert nedgang på 1,6 prosent.

Den sterkeste utviklingen så langt i 2023 har Kristiansand og Stavanger m/omegn med en oppgang på 10 og 9,6 prosent. Svakest utvikling så langt i år har Tromsø med 0 prosent.

- Så langt i år skiller boligprisutviklingen seg betydelig ut i Stavanger og Kristiansand, noe som ikke er overraskende i lys av den økte i aktiviteten i olje- og gass-næringen. Resten av landet kommer med stor sannsynlig til å ende med en utvikling rundt null når året er omme. Dette vil likhet med i 2022 innebære et realboligprisfall i de fleste områder, sier Lauridsen.

- Vi når trolig rentetoppen i desember med 4,5 prosent. Etter vårt skjønn bør Norges Bank allerede nå si stopp. Ønsker de å styrke kronen og derav den importerte inflasjon bør de heller be regjeringen gjøre en lovendring slik at oljeselskapene kan betale skatt i dollar, sier Lauridsen.

- Mer alvorlig på lenger sikt er det historisk svake nyboligmarkedet som nå drar ned norsk BNP, og vil skape finansielle utbalanser i Norge lenger frem til i tid.

- Norges Bank har nå gjennom å knuse nyboligmarkedet med renteøkningene lagt grunnlaget tidenes rekyl i bruktboligmarkedet, når renten må settes ned mot slutten av 2024 på grunn av svak utvikling i norsk økonomi og høy arbeidsledighet, avslutter Lauridsen.
Kilde: Eiendom Norge og Eiendomsverdi. Pressemeldingen kan også leses her: Eiendom Norge. Lurer du på hvordan prisutviklingen har vært for ditt område? Det kan du sjekke her.