Skal du leie ut boligen din? Her er gode råd for å unngå trøbbel

19. mars 2021 av Krogsveen
En utleiebolig kan gi en god ekstrainntekt. Men den kan også gi uforutsette utfordringer. Her får du gode råd om hvordan styre unna trøbbel når du skal leie ut boligen din.

Leie ut selv, eller la en profesjonell utleier gjøre jobben?

Noen opplever det som helt problemfritt å leie ut boligen sin, mens andre får leieboere som tar seg vel mye til rette: De ødelegger inventar, forsøpler, bråker og er til bry for både utleier og nabolag. Kanskje betaler de ikke husleien heller? Utleier opplever rett og slett at det å leie ut er mer til besvær enn til nytte. Det er mulig å unngå de utleiefellene som er beskrevet over, men privatpersoner er i mange tilfeller ikke klar over de risikoene som kan oppstå når man leier ut selv.  Når befolkningsveksten øker i de store byene kommer muligheten og behovet for utleieboliger - leiemarkedet blir større.
Utleie av tilleggsbolig, en del av egen bolig eller boligen i sin helhet for en periode, kan gi gode inntekter.  Kunder som ønsker at vi skal bistå dem med boligutleie og administrere dette for dem, ønsker seg først og fremst dette på grunn av sikkerhet. De ønsker å slippe å måtte sette seg inn i et omfattende regelverk, slippe jobben med å intervjue potensielle leietakere, samt slippe å gjennomføre visninger.

Seks gode råd til deg som velger å leie ut selv.

En rekke prosedyrer knyttet til kontrakt, inventarliste, dokumentasjon av teknisk stand, avtaleinngåelse, depositum, skriftlige varsler ved brudd på ordensregler eller betalingsrutiner, må gjennomføres riktig for å oppnå størst mulig trygget for utleier - og raskest mulig utkastelse ved mislighold.
Velger du å gjennomføre utleien selv bør du alltid gjøre grundig sjekk av referanser fra tidligere husverter og arbeidsgivere. Er leietakeren en pålitelig person som betaler husleien i tide? Har tidligere leieforhold forløpt uten bråk og uenigheter? Har vedkommende jobb og inntekt som oppgitt? Disse spørsmålene bør privatpersoner som selv forestår utleien få svar på. I tillegg til å sjekke disse tingene, har vi følgende seks råd til deg som ønsker å leie ut selv:
  1. Sørg for å ha depositumet på plass på en sperret depositumkonto før du overleverer nøklene
  2. Bruk en gjennomarbeidet standardkontrakt
  3. Dokumenter boligens stand før innflytting
  4. Vurder tidsbestemt kontrakt om du ønsker klarhet i når leieforholdet skal opphøre
  5. En utkastelsesklausul må spesifiseres i kontrakten
  6. Sett deg godt inn i reglene som gjelder for utkastelse ved  tidsbestemt og tidsubestemt leieforhold .
Om det skulle oppstå problemer kan det være verdt å søke råd hos  Husleietvistutvalget .
Det er namsmannen (politiet) som eventuelt kan forestå utkastelse. Namsfogden i Oslo gir nyttig informasjon på sin  nettside .

Virker det risikabelt å ha ansvaret som utleier?

Omfanget av utleiere som utsettes for manglende innbetaling av husleie eller opplever skadeverk på bolig fra leieboere øker kraftig. Mange overser risikoen utleien faktisk innebærer, og privatpersoner har ofte begrensede muligheter til å gjøre nødvendig bakgrunnssjekk av potensielle leietakere. De som ønsker en mest mulig problemfri utleie med sikre inntekter, velger å benytte oss til å gjøre dette arbeidet.
Leietakere har et sterkt vern gjennom  husleieloven. Den som driver utleie uten å ha satt seg inn i egne og leietakerens plikter og rettigheter, forsømmer seg, og dette kan få uheldige konsekvenser.
Mange vil nok bli overrasket når de ser hvor mye som skal til – og ikke minst hvor lang tid det kan ta før man får kastet ut uønskede leietakere.
Reinulf Aasen. Daglig leder, Krogsveen Boligutleie avd. Aker Brygge

Bruk av utleiemegler gir bedre vern

Når vi forestår utleie for kunder, foretar vi en kredittvurdering der vi blant annet får vite om betalingsanmerkninger og inntekt. Det har ikke privatpersoner mulighet til å gjøre. Dessuten har vi inkassobyrå for inndriving av utestående penger. I tillegg er vi ekstra nøye med å sikre at alle formaliteter er på plass til riktig tid gjennom hele leieforløpet, slik at hvis uhellet skulle skje at man får en dårlig betaler, så skal vi kunne gjennomføre utkastelse så effektivt som mulig. Her mangler mange privatpersoner kunnskapen som skal til.
Krogsveen har også fremforhandlet en meget god forsikring for alle våre forvaltningskunder som dekker hærverk på eiendommen og tap ved manglende betaling.

Ønsker du å snakke med en ekspert på utleie?

Krogsveen Boligutleie er spesialister på alle utleieforhold. Ta kontakt med en av våre avdelinger.
Les også:
Redaksjonen har ansvaret for Magasinet i Krogsveen. Her produseres det innhold til alle som interesserer seg for bolig og boligmarkedet.

Kontakt oss gjerne om tips til innhold, tilbakemeldinger eller andre innspill: marked@krogsveen.no
0